Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Δωρεάν εφαρμογή βρίσκει τα πλησιέστερα, γεμάτα ATM!Μάλιστα, σας ενημερώνει αν διαθέτουν χαρτονομίσματα των 20 ή μόνο των 50 ευρώΦαίνεται πως οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, με αποκορύφωμα τα Capital Controls, αντί να λειτουργήσουν αποκαρδιωτικά έδωσαν έναυσμα για τη δημιουργία μιας πολύ χρήσιμης εφαρμογής, στους τρεις νέους επιχειρηματίες που απαρτίζουν την ελληνική startup, Funkytaps.


Σύμφωνα με το Euronews, η δωρεάν εφαρμογή για Android "Βρες ΑΤΜ"  βασίζεται στα σχόλια του κόσμου που επισκέπτεται τα ATM και βοηθάει τους χρήστες να εντοπίσουν τα κοντινότερα σε αυτούς μηχανήματα, με βάση την γεωγραφική τους θέση, που διαθέτουν χρήματα.


Μάλιστα, η εφαρμογή πάει ένα βήμα παρακάτω αφού - με βάση τις πληροφορίες των χρηστών της, που ανανεώνονται συνέχεια ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητά τους - μπορεί να ενημερώσει το κοινό εάν το κοντινότερο σε αυτούς (γεμάτο) ΑΤΜ διαθέτει χαρτονομίσματα των 20 ή μόνο των 50 ευρώ.Read more

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος


Πώς διαμορφώνονται τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύηςΟδηγίες για την ορθή εφαρμογή των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος περιλαμβάνει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου.


Στην απόφαση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


- Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.


- Αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ενώ το ίδιο ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.


- Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής 75% εφαρμόζεται μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015.


- Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων. Αυξάνεται επίσης από 10% σε 13% ο εφαρμοζόμενος συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.


Επομένως: για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών), για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογίζεται πλέον ως το γινόμενο της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κατοχή ή κυριότητα των ανωτέρω ειδών επί συντελεστή 13%.


Επιπλέον, για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αντικειμενική δαπάνη δε λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Επίσης, εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.


Διευκρινίζεται ότι για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα επαναπροσδιοριστεί και για το λόγο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα εκδώσει εκ νέου πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Επομένως οι φορολογούμενοι που ήδη υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 δεν απαιτείται να προβούν σε συμπληρωματική δήλωση.


- Αυξάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά. Τα κλιμάκια της εισφοράς των εισοδημάτων μέχρι 30.000 ευρώ, παραμένουν όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014, δηλαδή εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 συντελεστής εισφοράς 0,7% και από 20.001 έως 30.000 συντελεστής 1,4% επί ολόκληρου του ποσού.


Έτσι τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, βάσει του συνολικού ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, έχουν ως εξής:


Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% επί ολόκληρου του ποσού.


Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% επί ολόκληρου του ποσού.


Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 6% επί ολόκληρου του ποσού.


Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί ολόκληρου του ποσού.


Για τα εισοδήματα φορολογούμενων που είχαν την ιδιότητα βουλευτών, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, περιφερειαρχών, δημάρχων, γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ευρωβουλευτών κλπ., επιβάλλεται ειδική εισφορά με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του ποσού του εισοδήματός τους, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.


Τέλος να σημειωθεί ότι το ποσό της εισφοράς εξακολουθεί να περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου.


Read more

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ποιες συναλλαγές θα είναι επιτρεπτές από Δευτέρα στις τράπεζες - Τι θα γίνει με αναλήψεις, επιταγές, κάρτες και θυρίδες


Τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν από την Δευτέρα οι τράπεζες, εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μάρδας.


«Από Δευτέρα ανοίγουν όλες οι τράπεζες και παρέχεται ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών στα ταμεία, αλλά μόνο όσες διακινούν χρήμα σε λογιστική μορφή, δηλαδή από λογαριασμό σε λογαριασμό. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ο πολίτης σε ένα ταμείο π.χ. και να πάρει 200 ευρώ στο χέρι. Θα παίρνει κανονικά 60 ευρώ από ΑΤΜ ή 120 ευρώ ο συνταξιούχος και ο άνεργος από το ταμείο. Ό,τι γινόταν, θα γίνεται. Απλώς διευρύνεται ο κύκλος παροχής υπηρεσιών, με μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό. Τα πάντα θα γίνονται έτσι», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ΒΗΜΑfm.


Πρόσθεσε ότι: «Αν έχετε π.χ. και μία προθεσμιακή κατάθεση και έχετε ανάγκες και θέλετε να κάνετε ένα μερικό σπάσιμο, μπορείτε να το κάνετε και να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας και το υπόλοιπο να το ανανεώσετε ή να το βάλετε στο λογαριασμό στην τράπεζα.Για τις επιταγές, κινούνται κανονικά. Αν κάποιος είδε το 8ήμερο να λήγει την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρείται σαν να μην υπήρχε και ως εκ τούτου κάποιος θεωρεί το χρόνο λήξης των επιταγών τη Δευτέρα και έχει ένα 8ήμερο για να κλείσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Τα λεφτά (από τις επιταγές) μπαίνουν σε λογαριασμό (δεν γίνεται ανάληψη μετρητών)».


Ανέφερε ακόμη πως: «Μοναδική εξαίρεση είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι ναυτιλιακές και οι τουριστικές επιχειρήσεις που φέρνουν νέο χρήμα στη χώρα και μπορούν μόνο το 80% να χρησιμοποιήσουν για τις υποχρεώσεις τους. Κατατίθενται αυτά τα χρήματα και μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν (μπορούν να πάρουν και μετρητά στο χέρι)».


Διευκρίνισε δε ότι: «Το 60άρι το παίρνει κάποιος κανονικά. Αν κάποιος δεν το πάρει 2-3 μέρες, μπορεί στις τρεις μέρες να πάρει 180 ευρώ. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε και θα διευκρινιστεί σήμερα».


Σε ότι αφορά τις θυρίδες σημείωσε πως: «Κανονικά και οι θυρίδες. Δεν υπάρχει κάτι εξαιρετικό. Το πρόβλημα ως τώρα ήταν οι κλειστές οι τράπεζες. Θα ανοίξουν και καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το περιεχόμενο της θυρίδας του. Τις πρώτες μέρες, αν υπάρξει πρόβλημα με την πρόσβαση του κόσμου στις θυρίδες, θα πρέπει οι τράπεζες να το δουν, επειδή δεν είναι υπόθεση 10 λεπτών, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Να δίνουν π.χ. ραντεβού».


Εξήγησε πως ειδικές επιτροπές αποφασίζουν για τις αποστολές χρημάτων στο εξωτερικό λέγοντας: «Χρήματα έξω μπορείτε να στέλνετε, αν δεν ανήκετε στις κατηγορίες των μεγάλων επιχειρηματιών που στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό. Υπάρχει μια επιτροπή, η οποία βλέπει όλα αυτά τα ζητήματα και τα εγκρίνει και θα υπάρξει μια επιτροπή ανά υποκατάστημα, η οποία θα εγκρίνει αιτήματα με κάποιο όριο, το οποίο θα δούμε. Αποκεντρώνεται δηλαδή το σύστημα και κάποια θέματα λύνονται με αυτόματο τρόπο, όπως π.χ. αν έχει κάποιος ένα παιδί που φοιτά στο εξωτερικό και μπορεί να πάρει 5.000 ευρώ για να φτάσουν για τρεις μήνες.


Πιστωτικές κάρτες στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται κανονικά, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να σηκώσει χρήματα. Εκεί, υπάρχει μια φραγή».


Για τις συναλλαγές μέσω Internet είπε πως: «Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ΣΕΠΕ, διότι έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα με τις περιαγωγές και τις συμμετοχές π.χ. στο Google. Θα τα λύσουμε όλα αυτά που συνδέονται με τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, με μια υπουργική απόφαση που θα βγει την επόμενη εβδομάδα, διότι δεν λύνονται όπως τα υπόλοιπα της αγοράς που θα λυθούν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα βγάλουμε. Σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες κ.λπ. και έτσι θα βγει υπουργική απόφαση και θα τα λύσουμε».


Read more

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΟ - Τσίπρας: Ή ψηφίζετε τη συμφωνία ή αύριο δεν θα είμαι πρωθυπουργός!Το... δικό του τελεσίγραφο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος, ο κ. Τσίπρας, απευθυνόμενος στους βουλευτές που απειλούν πως είτε θα καταψηφίσουν είτε θα ψηφίσουν «παρών» στο νομοσχέδιο της συμφωνίας, ανέφερε ότι αν απόψε (15/07/2015) δεν υπερψηφίσουν τη συμφωνία, την επόμενη ημέρα, δηλαδή αύριο, Πέμπτη (16/07/2015) δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός της χώρας.

Συναισθανόμενος απολύτως τα ζητήματα, τις κριτικές, τις αιτιάσεις, τους προβληματισμούς και τις διαφωνίες, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τους βουλευτές να διατηρηθεί η ενότητα της ΚΟ και του κόμματος, μπροστά σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και το πώς διαμορφώθηκαν τα διλήμματα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε τη «μάχη», όχι μόνο στις 17 ώρες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, αλλά και όλους τους προηγούμενους μήνες στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι κατανοεί το συνειδησιακό πρόβλημα που μπορεί να έχει ο καθένας αυτές τις ώρες.

Αφού επανέλαβε, δε, ότι η χώρα αντιμετώπισε πραξικοπηματική πολεμική από ακραίους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης για αποπομπή της Ελλάδας από το ευρώ, και μάλιστα με τρόπο που δεν θα άφηνε και τις δυνατότητες να αξιοποιηθούν όποια θετικά θα υπήρχαν σε ένα εθνικό νόμισμα, κάτι που όπως υπογράμμισε, «ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί», ο κ. Τσίπρας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση τίμησε τη λαϊκή εντολή της 25η Γενάρη, ενώ ο ίδιος από την πλευρά του εξάντλησε όλες τις διαπραγματευτικές δυνατότητες, εξέτασε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και ζήτησε με ειλικρινή τρόπο από όσα μέλη της ΚΟ διαφωνούν, να του προτείνουν κάποια αξιόπιστη και πραγματική εναλλακτική που θεωρούν ότι ο ίδιος δεν σκέφτηκε ή δεν υλοποίησε μπροστά σε αυτή την κατάσταση.

«Όλο αυτό χρονικό διάστημα», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε τη βούληση ούτε την προσπάθεια της κυβέρνησης για να φέρει μια αμοιβαία επωφελή λύση».

Κάνοντας επίσης λόγο για χρέος της κυβέρνησης που, όπως είπε, είναι να αποφευχθεί μία σοβαρή επιδείνωση ανθρωπιστικής κρίσης και οικονομικής καταστροφής, και πως ακριβώς γι' αυτόν το λόγο προσπάθησε να διαπραγματευτεί, ώστε να βελτιώσει οτιδήποτε μπορεί, αλλά και πως γι' αυτό ο ίδιος έμεινε μέχρι τελευταία στιγμή το πρωί της Δευτέρας στη Σύνοδο, για να δώσει αυτή τη μάχη, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπήρχε συγκεκριμένη βούληση εκφρασμένη με έμμεσο και άμεσο τρόπο να πέσει η κυβέρνηση αυτή, «κάτι που εκφράστηκε με μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να έρθει ένα νέου τύπου κυβερνητικό σχήμα. Ήταν ένα σχέδιο που απεργάζονταν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι σε ήπιους τόνους κινήθηκε η ομιλία του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι έχει διαφορετική άποψη και δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να φύγει από το κόμμα.

«Δεν είναι δυνατόν στο όνομα οποιουδήποτε εκβιασμού η κυβέρνηση να αποδέχεται μνημόνια», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Τα διλήμματα, όπως "μνημόνιο ή καταστροφή", είναι διλήμματα που χρησιμοποίησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν έχουν καμία βάση. Είναι διλήμματα διάτρητα και τρομοκρατικά».


newsbomb.grRead more

Τι αλλάζει σε συντάξεις και όρια ηλικίας - Ποιοι εξαιρούνται


Σκληρές αλλαγές προβλέπονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, μείωση κατά 16% της σύνταξης για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης, αύξηση των εισφορών υγείας αλλά και καταβολή μόνο αναλογικής σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτούνται πριν από τα 67.


Από την 1η Ιουλίου καταργούνται οι πρόωρες συντάξεις και απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη ή η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και εναλλακτικά το 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση.


Τα προβλεπόμενα μέχρι 30.06.2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από 01.07.2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.


Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01.01.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφ’ όσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55ο έτος.-Επίσης αυξάνεται το πέναλτυ για κάθε χρόνο πρόωρης αποχώρησης από την εργασίας κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.


Από την αύξηση των ορίων ηλικίας εξαιρούνται:


α. υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές


β. μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία


γ. σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων


δ. ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 612/77


- Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.


- Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).


- Από 01.01.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.


- Από 01.01.2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015.


- Από 01.07.2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.


- Από 01.07.2105 καταργούνται σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ.


Πηγή: enikos


Read more

Διαφήμιση του 2000 για το ευρώ: «Ανάπτυξη, σταθερότητα και... σίγουρο μέλλον»


Ήταν το 2000, όταν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω διαφημιστικού σποτ μας ενημέρωνε για το νέο μας νόμισμα, που θα κυκλοφορούσε δύο χρόνια αργότερα.


Η διαφήμιση μας διαβεβαίωνε για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της νομισματικής ένωσης, ενώ μας υποσχόταν ανάπτυξη και σταθερότητα...


Σήμερα, 15 ολόκληρα χρόνια μετά, η πραγματικότητα καθιστά τη διαφήμιση ως παραπλανητική, καθώς το... «σίγουρο μέλλον» που ευαγγελίζεται απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών...

πηγη

Read more

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Τσίπρας: Θα συνεχίσω με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ


Συσκέψεις επί συσκέψεων πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους στενούς τους συνεργάτες, αλλά και με υπουργούς της κυβέρνησης. Πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι το νομοσχέδιο που ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε με τους εταίρους να πάνε άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή.
Οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν υπογράψει το νομοσχέδιο
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το νομοσχέδιο με τα άρθρα πρέπει να έχει ψηφιστεί το αργότερο έως την Πέμπτη και συνεπώς αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη. Μάλιστα παρά τα όσα έχουν ακουστεί περί αντάρτικο υπουργών το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει πως οι υπογραφές των αρμόδιων υπουργών έχουν ήδη μπει.
Μετά την ψηφοφορία έρχεται σαρωτικός ανασχηματισμός
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί πρώτα να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή και μετά θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις για ανασχηματισμό. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως εκτιμούν ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα την Πέμπτη. Υπάρχει εκτίμηση ότι δεν θα είναι μόνο αλλαγές που θα αφορούν τους υπουργούς που διαφωνούν, αλλά θα είναι ένας πιο ευρύς ανασχηματισμός που θα αφορά την καλύτερη λειτουργία της κυβέρνησης.
Καμία επικοινωνία Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει με την πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πόσοι θα είναι οι αντάρτες βουλευτές
Στο Μαξίμου αναμένουν ότι ο συνολικός αριθμός των βουλευτών που δεν θα υπερψηφίσουν να κυμαίνεται μεταξύ 30-40. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα υπάρξουν διαγραφές στις περιπτώσεις παραιτήσεις από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.
Οχι σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού
Στο Μαξίμου απορρίπτουν το ενδεχόμενο να αλλάξει η μορφή, η κομματική σύνθεση της κυβέρνησης, καθώς ο πρωθυπουργός δεν θεωρεί ηθικό και υπεύθυνο να αφήσει τη θέση του από τη στιγμή που έφερε τη συμφωνία. Ένας επιπρόσθετος λόγος ως προς αυτό, είναι και το γεγονός πως, όπως σημειώνουν, ο πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ξαναδεί πρόσωπα στην κυβέρνηση τα οποία δεν έχει ψηφίσει. Συνεπώς, υπογραμμίζουν, η κυβέρνηση προχωρά με την υπάρχουσα μορφή της (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και δεν θα υπάρξει αλλαγή του χαρακτήρα της κυβέρνησης.


Πηγή
Read more

Στάση εργασίας σε μετρό και τραμ αύριο το πρωί

Ακινητοποιημένοι θα είναι αύριο οι συρμοί του Μετρό,από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί,λόγω της προειδοποιητικής στάσης εργασίας που αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).


Κανονικά θα λειτουργήσουν ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος 

Read more

Aνάλυση έξω από τα δόντια: Ελληνικό φιάσκο


Για συμφωνία που κάνει όσους πιστεύουν στη Σταχτοπούτα και την Ωραία Κοιμωμένη να... μοιάζουν ρεαλιστές κάνει λόγο ο Βρετανός δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας Max Hastings.


«Οι ηγέτες των κρατών της Ευρωζώνης συμφώνησαν να μη μειώσουν το δυσβάσταχτο χρέος της Ελλάδας και να μην παραδεχτούν πως η Αθήνα δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμόσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που συμφώνησε ο αστείος Έλληνας πρωθυπουργός.


Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα πακέτο 60 δισεκατομμυρίων που δεν προσφέρει καμία προοπτική αναβίωσης της διαλυμένης ελληνικής οικονομίας.


Η καγκελάριος της Γερμανίας έχει θυσιάσει την αξιοπιστία της στο όνομα της αλληλεγγύης προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το ιδανικό της άρρηκτης Ευρωζώνης.


Αυτό με το πρόσχημα πως η Ευρωζώνη μπορεί να διατηρήσει τα μέλη της και επειδή αρνείται να αποδεχτεί πως το ελληνικό χρέος είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί.Η Άγκελα Μέρκελ υποχώρησε στην αναμέτρηση με τον Γάλλο ομόλογό της Φρανσουά Ολάντ που φοβάται πως μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα φέρει στο προσκήνιο την ευπάθεια της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας.


Ο Φρανσουά Ολάντ γιορτάζει τη συμφωνία επειδή κάνει περισσότερα για να σώσει το τομάρι του παρά εκείνο των Ελλήνων, καθώς η γαλλική οικονομία βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση.


Αν ήταν ορθολογιστές, θα είχαν θέσει χρονοδιάγραμμα για μια οργανωμένη αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ, υποστηριζόμενη από διαγραφή μη εισπράξιμων χρεών. Θα συμφωνούσαν σε ένα πακέτο βοήθειας προκειμένου να στηρίξουν μια οικονομικά βιώσιμη πορεία της Ελλάδας και να αποτρέψουν τη μετατροπή της σε αποτυχημένο κράτος.


Αντ' αυτού έχουμε μια λύση που οδηγεί στο τίποτα. Οι Έλληνες θα παραμένουν σε αναταραχή. Μια έκτακτη Σύνοδος Κορυφής θα επαναληφθεί όταν η Αθήνα θα υποφέρει από μια επόμενη κατάρρευση, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα.


Φυσικά για κανένα έθνος δεν είναι εύκολο να συμβιβαστεί με την αποτυχία της πολιτικής. Λίγοι πολιτικοί έχουν το θάρρος να πουν στον λαό τους τις ανεπιθύμητες αλήθειες για το μέλλον.


Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα διότι έχει παράδοση στη διεφθαρμένη κακοδιοίκηση με φουσκωμένο δημόσιο τομέα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα από τα πιο γενναιόδωρα στην ΕΕ.


Οι Έλληνες πιστεύουν ότι τους αξίζει ένα βιοτικό επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των Γερμανών παρά το γεγονός ότι τα βιομηχανικά, τα επιστημονικά και τεχνολογικά τους επιτεύγματα μπορούν να συνοψιστούν σε ένα γραμματόσημο.


Αναπόφευκτα, ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε αναβρασμό επειδή υπόκειται σε "γερμανική τυραννία". Το ελληνικό φιάσκο φαίνεται πιθανό να σηματοδοτήσει την αρχή και όχι το τέλος μια κρίσης που θα τελειώσει με τη διάλυση της Ευρωζώνης στη σημερινή της μορφή.


Read more

ΟΙ 174 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ! (Η ΛΙΣΤΑ)Αυτή η λίστα είναι σημαντικότερη της Λαγκάρτ. Ζητούν απαντήσεις όλοι: εαν δηλαδή οι πολιτικοί μας νομίμως ή όχι ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΞΩ και πότε, εάν τα επαναπάτρισαν και πότε, αλλά και εάν τα επιτόκια στην Ελλάδα ήταν μικρότερα σε σχέση με τα έξω ή όχι και κατά πόσο.


1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 120.333,220 ΕΘΝΙΚΗ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩ 667.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩ 153.000,000 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

3. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 180.000,00 ΕΘΝΙΚΗ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 150.000,000 MARFIN

4. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΡΩ 67.677,420 EUROBANK

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 92.429,200 ALPHA

5.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΡΩ 151.500,000 ASPIS..

6. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 50.000,000 MILENNIUM.

7. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 118.728,130 ΕΘΝΙΚΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 112.400,000 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ….

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 113.286,730 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

8. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 174.589,000 DEUTSCHE BANK

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 102.300,000 ΕΘΝΙΚΗ

9. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 58.899,850 ΕΘΝΙΚΗ

10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΕΥΡΩ 1.000.000,000 MILENNIUM

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΕΥΡΩ 195.580,000 ΕΘΝΙΚΗ

11. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 65.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

12. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 100.828,000 ΕΘΝΙΚΗ

13. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 56.262,770 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 1.462.840,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 2.175.530,010

14. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΡΩ 145.000,000 ΜΕΤΡΗΤΑ

15. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 130.000,000 EUROBANK

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 500.000,000 EUROBANK

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 454.295,530 MARFIN

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 500.000,000 MARFIN

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 82.836,360 ΕΘΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 170.000,000 EUROBANK

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 54.000,000 MARFIN

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 83.000,000 MARFIN

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 209.000,000 MARFIN

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 210.621,030 ΕΘΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 93.939,460 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 214.498,200 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

16. ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 56.738,960 ΚΥΠΡΟΥ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 58.426,860 ΚΥΠΡΟΥ

17. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 684.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

18. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΕΥΡΩ 99.794,290 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΕΥΡΩ 400.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

19. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΡΩ 201.283,870 MILENNIUM

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΡΩ 52.147,930 ΕΘΝΙΚΗ

20. ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 250.972,130 ΕΘΝΙΚΗ

21. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 149.041,950 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

22. ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

23. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΗ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΗ

24. ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΩ 61.578,890 ΕΘΝΙΚΗ

ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ USD 53.527,530 MARATHON BANK

25. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΡΩ 56.030,570 EUROBANK

26. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 160.000,000 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

27. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩ 150.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 100.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

28. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΥΡΩ 117.640,000 ΕΘΝΙΚΗ

29. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 74.794,910 ΕΘΝΙΚΗ

30. ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 53.083,940 ΕΘΝΙΚΗ

ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 100.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

31. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 48.382,960 ΕΘΝΙΚΗ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 51.757,440 ΚΥΠΡΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 55.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 200.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 11.485,090

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΥΡΩ 1.209.306,000

32. ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 51.757,960 FIRST BUSINESS BANK

33. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩ 75.300,000 ALPHA

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΩ 82.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

34. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 68.944,700 ΕΘΝΙΚΗ

35. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 120.000,000 EUROBANK

36. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ´ΑΝΝΑ ΕΥΡΩ 70.000,000 ING – FIDELITE

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ´ΑΝΝΑ ΕΥΡΩ 140.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ´ΑΝΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΥΡΩ 59.703,750 ΕΘΝΙΚΗ

37. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 85.739,850 ΕΘΝΙΚΗ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 49.987,720 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

38. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 93.602,000 EUROBANK

ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 124.168,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

39. ΈΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΩ 113.840,001 ΕΘΝΙΚΗ

40. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΡΩ 69.600,000 KBG ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

41. ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩ 142.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 109.060,000 MARFIN

42. ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 65.000,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

43.ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 48.200,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 56.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

44. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 53.901,550 ΕΘΝΙΚΗ

45. ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΕΥΡΩ 50.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

46. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 620.732,620 CITYBANK

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ USD 1.014.221,000 CITYBANK

47. ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ) ΕΥΡΩ 62.998,030 ΕΘΝΙΚΗ

48. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 75.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ USD 171.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 240.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

49. ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ 65.000,000 EUROBANK

50. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩ 111.933,690 EUROBANK

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩ 149.380,220 ΕΘΝΙΚΗ

51. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 140.600,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ USD 167.935,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 297.177,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 302.175,920 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 85.306,590 ΕΘΝΙΚΗ

52. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΣ) ΕΥΡΩ 91.422,980 ALPHA

53. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΣ) ΕΥΡΩ 112.198,450 ΕΘΝΙΚΗ

54. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 52.000,000 ALPHA

55. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 80.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

56. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 62.523,840 ATTICA

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 61.027,850 ΕΘΝΙΚΗ

57. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΡΩ 54.837,340 ΕΘΝΙΚΗ

58. ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 62.210,780 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

59. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΡΩ 50.247,640 ΕΘΝΙΚΗ

60. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΌΛΓΑ ΕΥΡΩ 127.883,800 ΕΘΝΙΚΗ

61. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΡΩ 60.000,000 EUROBANK

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΡΩ 185.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 55.000,000 EUROBANK

62. ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 100.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 80.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 100.000,000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΩ 300.158,000 KBG ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

63. ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ USD 50.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΩ 51.060,900 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΩ 87.800,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

64. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 51.158,430 ΕΘΝΙΚΗ

65. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ USD 48.061,220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 68.512,890 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 73.700,580 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 74.313,570 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

66. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 112.717,360 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 85.407,990 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 237.952,430 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

67. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 107.000,000 BNP PARIS BAS FORTIS (ΒΕΛΓΙΟ)

68. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 55.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

69. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 50.466,000 EUROBANK

70. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 57.664,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 124.963,620 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 70.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

71. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΡΩ 50.000,000 MILENNIUM

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΡΩ 135.014,700 ΚΥΠΡΟΥ

72. ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΡΩ 300.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

73. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 59.245,000 ΕΘΝΙΚΗ

74. ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΕΥΡΩ 220.000,000 BNP PARIS BAS FORTIS

ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΕΥΡΩ 122.200,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 120.000,000 BNP PARIS BAS FORTIS

ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 160.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

75. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 412.747,880 EUROBANK

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 162.366,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 354.010,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 178.191,230 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 176.837,000 ALPHA

76. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΡΩ 93.683,460 ALPHA

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΡΩ 267.085,000 ING ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 49.214,000 ALPHA

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 112.886,000 MARFIN

77. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 60.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 60.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

78. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΡΩ 70.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

79. ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 49.924,900 ΕΘΝΙΚΗ

80. ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩ 87.997,380 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

81. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 84.835,650 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 48.500,000 EUROBANK

82. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 66.518,780 ALPHA

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 50.537,850 ΕΘΝΙΚΗ

83. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩ 180.000,000 ΕΓΝΑΤΙΑ

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 60.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

84. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΩ 65.365,620 ALPHA

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΩ 84.300,000 ΕΘΝΙΚΗ

85. ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 62.611,440 EUROBANK

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 85.599,450 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 260.125,000 ΕΘΝΙΚΗ

86. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΡΩ 280.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

87. ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 166.000,000

88. ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩ 171.444,140 EUROBANK

89. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΩ 108.510,070 ALPHA

ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΩ 77.126,121 ΕΘΝΙΚΗ

90. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) USD 512.720,280 ALPHA

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΕΥΡΩ 857.461,000 DEUTSCHE BANK

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΕΥΡΩ 549.723,300 EUROBANK

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΕΥΡΩ 182.289,680 HYQOVEREINS BANK

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΕΥΡΩ 112.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ USD 131.169,270 HSBC

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ USD 89.184,960 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

91. ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΡΩ 80.000,000 KBG ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

92. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 65.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

93. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩ 65.301,370 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 65.222,020 ΕΘΝΙΚΗ

94. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΡΩ 93.428,280 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 75.458,460 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

95. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GBP 70.700,000 BOUTTS

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΩ 77.647,760 PROBANK

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ-ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

96. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 90.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 160.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 70.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

97. ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 250.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

98. ΝΑΣΙΩΚΑΣ ´ΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΡΩ 147.419,000 ΕΘΝΙΚΗ

99. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 150.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 83.450,570 ΕΘΝΙΚΗ

101. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΕΥΡΩ 100.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

102. ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΕΥΡΩ 85.237,001 ALPHA

ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΕΥΡΩ 150.000,001 ALPHA

ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΕΥΡΩ 550.000,001 ALPHA

ΝΤΑΛΑΡΑ ΆΝΝΑ ΕΥΡΩ 125.624,001 SOCIETE GENERALE

103. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 100.516,330 ΕΘΝΙΚΗ

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΥΡΩ 100.516,330 ΕΘΝΙΚΗ

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 100.516,330 ΕΘΝΙΚΗ

104. ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 69.650,000 EUROBANK

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 122.407,420 ΕΘΝΙΚΗ

105. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 52.094,780 MILENNIUM

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΡΩ 462.000,000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

106. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 51.835,960 ΕΘΝΙΚΗ

107. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΡΩ 52.361,450 CITYBANK

108. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 1.353.499,510 EUROBANK

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 183.974,030 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩ 101.305,040 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

109. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 215.869,310 ΕΘΝΙΚΗ

110. ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΈΛΕΝΑ) USD 58.000,000 ALPHA

111. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 93.000,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 81.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 93.000,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

112. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) ΕΥΡΩ 250.000,000 ALPHA

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) ΕΥΡΩ 150.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

113. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 136.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 240.600,000 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

114. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΥΡΩ 65.001,580 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

115. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 317.967,330 ALPHA

116. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΡΩ 193.382,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΡΩ 230.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

117. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ ΕΥΡΩ 86.217,280 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

118. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 51.435,490 ΕΘΝΙΚΗ

119. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 50.000,000 ALPHA

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 51.000,000 MARFIN

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 48.000,000 ΚΥΠΡΟΥ

120. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 60.955,580 MILENNIUM

121. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 125.811,290 ALPHA

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 366.770,780 EUROBANK

122. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩ 263.728,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ USD 357.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

123. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 83.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 86.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 51.000,000 MARFIN

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 83.500,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 86.000,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

124. ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 81.884,000 ALPHA

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ USD 105.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

125. ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΆΝΝΥ ΕΥΡΩ 55.000,000 ING

126. ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 154.815,000 ING ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 65.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

127. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 244.000,000 EUROBANK

128. ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ ΕΥΡΩ 204.703,410 ING

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ ΕΥΡΩ 54.025,060 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

129. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΩ 253.862,140 EUROBANK

ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΩ 329.466,790 MARFIN

130. ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 203.165,980 ΕΘΝΙΚΗ

131. ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΕΥΡΩ 225.300,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

132. ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΩ 90.000,000 ING ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΩ 87.275,620 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 49.929,440 ΕΘΝΙΚΗ

133. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩ 81.366,900 EUROBANK

ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GBP 173.686,260 EUROBANK

ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩ 65.597,500 ING

ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 57.137,700 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 61.998,410 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

134. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΡΩ 285.467,000 KBG ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

135. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΡΩ 100.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΡΩ 265.776,190 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 55.180,000 ALPHA

136. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩ 120.819,810 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 198.537,020 INVESTMENT BANK OF GREECE

137. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΡΩ 80.695,750 HSBC

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 213.356,000 ALPHA

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 120.072,000 EUROBANK

138. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΕΥΡΩ 187.706,250 ALPHA

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΕΥΡΩ 400.000,000 EUROBANK

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΕΥΡΩ 130.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΆΡΗΣ) ΕΥΡΩ 102.613,350 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

139. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΩ 190.000,000 MARFIN

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΥΡΩ 165.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

140. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 75.000,000 EUROBANK

141. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 60.000,000 ING

142. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΡΩ 80.000,000 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 115.000,000 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

143. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΩ 235.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

144. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 117.017,760 EUROBANK

ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 60.051,450 ΕΘΝΙΚΗ

ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΡΩ 62.719,870 ΕΘΝΙΚΗ

145. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 170.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

146. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 58.902,001 ΕΘΝΙΚΗ

147. ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ ΕΥΡΩ 75.000,000 EUROBANK

148. ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 70.000,001 ALPHA

149. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 64.523,490 ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 54.437,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

150. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩ 50.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 50.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

151. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΡΩ 143.202,000 PROBANK

152.ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 158.888,940 ΕΘΝΙΚΗ

153. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 56.111,581 ΕΘΝΙΚΗ

154. ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΕΥΡΩ 80.000,000 ALPHA

ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΕΥΡΩ 300.000,000 ALPHA

ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΕΥΡΩ 370.000,000 ALPHA

ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΕΥΡΩ 50.000,200 EUROBANK

ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) ΕΥΡΩ 125.000,000 EUROBANK

155. ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΡΩ 105.511,280 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

156. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩ 160.040,271 ING

157. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩ 71.723,000 ΕΘΝΙΚΗ

158. ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 101.534,000 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 102.735,000 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩ 55.088,000 ΕΘΝΙΚΗ

159. ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩ 153.124,820 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

169. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩ 51.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

170. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΡΩ 65.185,890 ΑΓΡΟΤΙΚΗ

171. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΥΡΩ 70.751,080 ΕΘΝΙΚΗ

172. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 62.000,000 ALPHA

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 105.000,000 ING ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΩ 53.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

173. ΧΡΙΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΕΥΡΩ 359.000,000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ

174. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 90.000,000 ING

ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 341.724,000

175. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΡΩ 148.319,570 ΕΘΝΙΚΗ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΡΩ 200.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 107.221,080 ΕΘΝΙΚΗ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 120.000,000 ΕΘΝΙΚΗ

πηγή:patratora.gr
Read more

Το VIDEO των Γερμανών για την Ελλάδα που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Θραύση κάνει τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο ένα video Γερμανών κωμικών, στο οποίο καυτηριάζουν τη στάση των γερμανικών media προς την Ελλάδα.


Στο video, που έχει περισσότερα από 1 εκατ. views μέσα σε λίγες μέρες, μεταξύ άλλων υπάρχει και ένα μήνυμα: "Αυτό το καλοκαίρι, εμείς οι Γερμανοί έχουμε μια ιστορική ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να μη φερθούμε μια φορά σαν μαλάκες. Έχουμε κάθε λόγο να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Γιατί πρόκειται για κάτι για το οποίο δεν μιλάμε πια εδώ και καιρό".


Το video τελειώνει με μια λέξη γραμμένη σε πολλές (ευρωπαϊκές) γλώσσες: Ευρώπη. Να σημειώσουμε ότι το video κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν την συμφωνία.


Δείτε το:
Read more

Γραφείο τελετών… «Ο Σόιμπλε»


Ένα γραφείο τελετών στο Αγρίνιο επηρεάστηκε από την πολιτική επικαιρότητα και χρησιμοποίησε στην επωνυμία του το όνομα του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.


Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Read more

Ποιοι ακούγονται για το νέο υπουργικό συμβούλιο και τη θέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου


Αρκετά είναι τα ονόματα που ακούγονται για το νέο υπυοργικό συμβούλιο αλλά και για τη θέση της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.


Με την πρόταση μομφής κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τοποθετείται από πολλούς την ερχόμενη Πέμπτη και αμέσως μετά την ψηφοφορία για τα προαπαιτούμενα τα ονόματα που ακούγονται για την αντικατάστασή τους είναι εκείνα των κυρίων Βίτσα και Δρίτσα.


Σε ό,τι αφορά στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο ήδη πολλοί δίνουν χαρτοφυλάκιο στη Ράνια Αντωνοπούλου, αλλά και στον Σάββα Ρομπόλη, γνώστη όπως λένε πολλοί του Ασφαλιστικού, προκρίνοντάς τον έτσι για τη θέση του κ. Στρατούλη.


Read more

Πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα ΑΤΜ; Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια... τουαλέτα


Ένα Σάββατο του 1965, ο Βρετανός Τζον Σέπερντ Μπάρον αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδιά του για βραδινή έξοδο, επειδή δεν πρόλαβε να πάει στην τράπεζα για ανάληψη. Επέστρεψε σπίτι του και καθώς έκανε μπάνιο, αναλογιζόταν πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν μπορούσαν όλοι να παίρνουν τα χρήματά τους με την ίδια ευκολία που έπαιρναν τις σοκολάτες απ' τους αυτόματους πωλητές. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για έναν «αυτόματο πωλητή» χρημάτων, που θα έφερνε την επανάσταση στη λειτουργία των Τραπεζών. Θα διευκόλυνε τους πελάτες και θα εξοικονομούσε χρήματα από περικοπές προσωπικού.


Η ιδέα του, όπως αναφέρει η ''Μηχανή του Χρόνου'', ενθουσίασε την τράπεζα Barclay's, η οποία και εγκαινίασε το πρώτο ATM στις 27 Ιουνίου του 1965. Λειτουργούσε στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Enfield High Street και έδινε μέχρι 10 λίρες σε κάθε πελάτη. «Το ποσό ήταν υπεραρκετό για ένα τρελό σαββατοκύριακο εκείνη την εποχή», δήλωσε ο δημιουργός του ATM. Οι χρήστες τοποθετούσαν χάρτινες κάρτες στη σχισμή και έδιναν τον προσωπικό 4ψηφιο κωδικό τους. Και αυτή η ρύθμιση ήταν ιδέα του Σέπερντ Μπάρον, ο οποίος αρχικά είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει 6ψήφιο PIN, καθώς πάντα θυμόταν τον αριθμό της στρατιωτικής του ταυτότητα.Όταν όμως ζήτησε από τη γυναίκα του να τον αποστηθίσει, εκείνη σχολίασε ότι μπορούσε να θυμηθεί μόνο τα πρώτα τέσσερα ψηφία. Το 2007, σε συνέντευξή του στο BBC, ο Σέπερντ Μπάρον προέβλεψε ότι μέσα στο πολύ πέντε χρόνια, τα χρήματα θα είχαν αντικατασταθεί εξ' ολοκλήρου από ψηφιακές συναλλαγές, καθώς «η μεταφορά χρημάτων κοστίζει χρήματα» Ο "Τραπεζογράφος"


Έξι χρόνια πριν την εφεύρεση του Σέπερντ Μπάρον, η City Bank της Νέας Υόρκης έθεσε σε λειτουργία τον «Τραπεζογράφο», ένα μηχάνημα που επέτρεπε στους πελάτες της τράπεζας να καταθέτουν τα χρήματά τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους ταμίες. Η τράπεζα τον απέσυρε μετά από έξι μήνες, καθώς δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο. «Οι μόνοι που το χρησιμοποιούσαν ήταν ιερόδουλες και τζογαδόροι, που δεν ήθελαν να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ταμίες», δήλωσε ο δημιουργός του «Τραπεζογράφου», Τζορτζ Σίμτζιαν....


Τα ATM σε όλο τον κόσμο


Εννιά μέρες μετά την εμφάνιση του πρώτου ATM στην τράπεζα Barclay's, οι Σουηδοί εγκαινίασαν το δικό τους μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, στην τράπεζα Nixdorf. Ακολούθησαν οι Ιάπωνες και μετά οι Αμερικάνοι. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1969, Η αμερικάνικη Chemical Bank δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η «τράπεζά μας θα ανοίξει στις 9 και δεν θα κλείσει ποτέ ξανά».


Read more

Επτά μέτρα βάζουν «φωτιά» στο πορτοφόλι


Επιβαρύνσεις για φορολογουμένους, επιχειρήσεις και καταναλωτές φέρνουν τα νέα μέτρα που αναμένεται να ψηφισθούν αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής μετά τη συμφωνία με τους εταίρους.


Πρόκειται για τις αλλαγές στον ΦΠΑ με σαρωτικές μετατάξεις από τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στους υψηλότερους και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.


Ειδικότερα:


1. Ανατιμήσεις στην αγορά μέσω των αλλαγών στο καθεστώς ΦΠΑ που ενεργοποιούνται άμεσα. Το νέο καθεστώς προβλέπει τρεις συντελεστές ΦΠΑ:


• 6% (αντί 6,5%) για τα φαρμακευτικά είδη, τις εκδόσεις βιβλίων και τα εισιτήρια των θεάτρων.


• 13% για βασικά είδη διατροφής και φρέσκα τρόφιμα -όπως φρούτα, λαχανικά, γάλα, κρέας, ψάρια, ψωμί νωπό-, διαμονή σε ξενοδοχεία (από τον Οκτώβριο του 2015), λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ύδρευση αλλά όχι αποχέτευση.


• 23% για όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες, τον κλάδο της εστίασης, τις μεταφορές, ενώ για πρώτη φορά θα επιβληθεί ΦΠΑ στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.Αν ληφθεί υπόψη ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη κάθε μέσου νοικοκυριού για αγορές μεταποιημένων, συσκευασμένων και κονσερβοποιημένων τροφίμων κυμαίνεται σήμερα από 75 έως και 100 ευρώ, η ανατίμηση των προϊόντων αυτών κατά 8,85% λόγω της αύξησης του ΦΠΑ θα έχει ως συνέπεια η δαπάνη αυτή να κυμαίνεται πλέον από 81,63 έως και 108,85 ευρώ και τα αντίστοιχα ετήσια έξοδα να αυξηθούν από 3.900-5.200 ευρώ σε 4.245-5.660 ευρώ.


Για τα νησιά του Αιγαίου ενδεχομένως από τον Οκτώβριο να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς της έκπτωσης του 30% των συντελεστών ΦΠΑ.


Η κατάργηση θα είναι σταδιακή μέχρι το τέλος του 2016 αλλά η αρχή θα γίνει άμεσα με τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.


2. Αυξημένους φόρους στα εισοδήματα λόγω αύξησης εισφοράς αλληλεγγύης: Θα τεθεί σε ισχύ άμεσα και αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2015.


Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η ενσωμάτωσή της στα εισοδήματα. Σε κάθε περίπτωση τους επόμενους μήνες πολλοί φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις στις αποδοχές τους.


3. Περισσότερους φόρους για τους αγρότες: Καταργούνται απαλλαγές και εξαιρέσεις για αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.


Επίσης με την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος μέχρι το 2017, οι αγρότες θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ μαζί με προκαταβολή φόρου που θα φθάσει στο 100%, όπως και των ελευθέρων επαγγελματιών.


Επίσης, διακόπτεται η ευνοϊκή μεταχείριση του αγροτικού πετρελαίου.


4. Αύξηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης: Αυξάνεται αναδρομικά και θα ισχύσει για τις δηλώσεις που υποβάλλονται αυτό το διάστημα ο νέος φόρος πολυτελείας ο οποίος διαμορφώνεται από το 10% στο 13% για Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.ε., σκάφη αναψυχής (άνω των 5 μέτρων), πισίνες.


5. Αύξηση φορολογίας στις επιχειρήσεις: Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 28% από 26%. Επίσης αυξάνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου στο 100%, από 80% που ισχύει σήμερα για τις ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ και από 55% για τις προσωπικές εταιρείες.


6. Φόρους στις ναυτιλιακές εταιρείες: Το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κατάργηση προνομίων εφοπλιστών.


7. Αμεση εφαρμογή του φόρου 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.


Μαρία Βουργάνα


ΠΗΓΗ: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64217858


Read more

Έτσι λένε τον... καυτό καιρό στην Ρουμανία (video)Αν στην Ελλάδα έχετε συνηθίσει να σας λένε τον καιρό ο Αρνιακός και ο Αρναούτογλου θα αναθεωρήσετε αν δείτε την πληθωρική κοπέλα από την Ρουμανία. Η συγκεκριμένη λέει τον καιρό χοροπηδώντας και το τεράστιο στήθος της κάνει παιχνίδια...

Read more

Γυναίκα έφαγε μέχρι θανάτουΜέχρι θανάτου έφαγε μία 23χρονη γυναίκα στη Βρετανία, η οποία έπασχε από μία σπάνια γενετική διαταραχή, που την έκανε να πεινάει διαρκώς. Η τραγική νεαρή γυναίκα, Κίρστι Ντέρι, δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι κάνει κακό στον εαυτό της.


Έπασχε από το σύνδρομο Prader-Willi Syndrome (PWS) - μία κληρονομική διαταραχή που σε κάνει να τρως υπερβολικά, με αποτέλεσμα θανατηφόρα παχυσαρκία όταν ο ασθενής φτάνει στην ενηλικίωση.


Η Κίρστι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ταφτς στις 20 Ιουλίου του 2013. Είχε δείκτη λίπους 42,1 όταν ένας φυσιολογικός ενήλικας έχει από 19 έως 25.


Μία εβδομάδα πριν πεθάνει, η Κίρστεν είχε γράψει στο Facebook: «Μιαμ! μιαμ! μιαμ! έφαγα φιλέτο με πατάτες και σαλάτα αντί για τσάι απόψε».


Η μητέρα της είπε στην αστυνομία ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν καταλάβαιναν την κατάσταση της κόρης της και δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν αρκετά.


Όπως διηγείται, αρχικά είχαν τοποθετήσει συναγερμούς στο ψυγεία και στα κουζινικά, όμως κάποια στιγμή έβγαλαν τους συναγερμούς χωρίς να ενημερωθεί η οικογένειά της.


Όταν την επισκέπτονταν δεν υπήρχαν υπάλληλοι, ενώ γρήγορα κατάλαβαν ότι η Κίρστι δεν είχε καμία ιδέα της μερίδας φαγητού. Το 2013, οι αλλαγές στο βάρος της ήταν παραπάνω από εμφανείς. Η μητέρα της διηγείται ότι τα πόδια της είχαν πρηστεί και με δυσκολία περπατούσε ή έβαζε παπούτσια.


Η μητέρα της υποστηρίζει ότι έπρεπε να τη βγάλουν από την κλινική, ωστόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν έκαναν κάτι μέχρι που πέθανε.


Οι κοινωνικοί λειτουργοί υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι οι συναγερμοί αφαιρέθηκαν επειδή την ενοχλούσαν, όμως η μητέρα της επιμένει ότι το προσωπικό θα μπορούσε να την έχει βοηθήσει περισσότερο.


Στο δικαστήριο υποστήριξε ότι η Κίρστι φαινόταν ότι μπορούσε να αποφασίζει για τον εαυτό της, όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούσε, καθώς ήταν ικανή να φάει μέχρι θανάτου. Και προσθέτει ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί την καταδίκασαν σε θάνατο.


Οι λεπτομέρειες για τη ζωή και το θάνατο της άτυχης Κίρστι αποκαλύπτονται τώρα στη δίκη της και έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.


Ως αιτία θανάτου είναι το πνευμονικό οίδημα και ειδικοί λένε ότι η ιστορία της αποκαλύπτει πολλά για αυτή την κατάσταση που δεν είναι ευρέως γνωστή, το PWS, που κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν καμία αίσθηση των ποσοτήτων φαγητών που καταναλώνουν.Read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Το nikolas19634.blogspot.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Αρχειοθήκη ιστολογίου