Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Ολοκληρώθηκε το Eurogroup-Απορρίφθηκε το αίτημα της Ελλάδας για παράταση του προγράμματοςΟλοκληρώθηκε το Eurogroup-Απορρίφθηκε το αίτημα της Ελλάδας για παράταση του προγράμματοςΟλοκληρώθηκε το Eurogroup. Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν να μην κάνουν δεκτό το ελληνικό αίτημα και να δώσουν παράταση στο ελληνικό πρόγραμμα.


Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Γέρουν Ντάισελπμπλουμ και Πιερ Μοσκοβισί.


Δυσαρέσκεια μεταφέρουν διπλωματικές πηγές για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ανακοινώσει το δημοψήφισμα λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη λήξη του προγράμματος.


Όπως εξηγούν, η επιλογή αυτή σημαίνει το τέλος των διαπραγματεύσεων προτού μάλιστα φτάσουν στο σημείο της τελικής πρότασης κάτι που εξόργισε την πλειοψηφία των κρατών μελών αλλά και των θεσμών.Read more

Μεταφρασμένη η πρόταση των θεσμών, επί της οποίας θα ψηφίσουν οι πολίτες


Αυτό είναι το μεταφρασμένο κείμενο των θεσμών, όπως το έδωσε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος των Fincancial Times Peter Spiegel.


Ακολουθεί μεταφρασμένη η πρόταση των θεσμών:


1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2016-2019 MTFS


Υιοθέτηση από 1η Ιουλίου 2015 συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 και για το πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 με αποδοχή μεγάλου μέρους του προγράμματος μεταρρυθμίσεων των πιστωτών. Η νέα δημοσιονομική πορεία θα βασίζεται στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 1%, 2%, 3% και 3,5% επί του ΑΕΠ για τα χρόνια 2015,2016,2017 και 2018 αντίστοιχα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, άλλους φόρους, μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων και άλλα παραμετρικά μέτρα που περιγράφονται παρακάτω:


2. Μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ


Η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα εφαρμογής του ΦΠΑ θα είναι ενεργή από την 1η Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει στόχο καθαρά έσοδα 1% επί του ΑΠΕ σε ετήσια βάση από τις παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύτημα ΦΠΑ: (1) θα ενοποιήσει ενιαίο φόρο ΦΠΑ 23% που θα ισχύει και στα εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης με μειωμένο συντελεστή 13% για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, το νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων) και έναν υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βιβλία και το θέατρο. (2): θα εξορθολογήσει τις εξαιρέσεις για την διεύρυνση της βάσης και την αύξηση των φόρων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και (3) θα εξαλείψει τις εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των νησιών.


Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να επανεξεταστεί στο τέλος του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν ισοδύναμα. Πρόσθετα έσοδα θα εισπράττονται μέσω των μέτρων που λαμβάνονται κατά της φοροδιαφυγής και για την βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με τους Θεσμούς.


3. Φορολογικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα


-Υιοθέτηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για:


-Μείωση της πιθανότητας φοροαποφυγής (π.χ. διευκρίνηση του πλαισίου για τους αγρότες) , λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2015 και υιοθέτηση προκαταβολής φόρου 100% όπως και για τις ατομικές επιχειρήσεις από το τέλος του 2016, εξάλειψη της ευνοϊκής φορολόγησης στους αγρότες στα έσοδα του φορολογικού κώδικα, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης


-Κατάργηση των επιδοτήσεων για τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντιζελ για τους αγρότες, καλύτερη στόχευση και μείωση κατά το ήμισυ στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης για τον προϋπολογισμό του 2016.


-Μετά την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών θα γίνει ρύθμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας αν είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το ΦΑΠ το 2015 και 2016 θα διατηρηθεί ο στόχος για €2.650.000.000 και θα ρυθμιστεί ανάλογα η ελάχιστη φορολόγηση


-Εξάλειψη των διασυνοριακών παρακρατήσεων φόρου (σ.μ. τριγωνικές συναλλαγές) που θεσπίστηκε με την πράξη ΧΧΧΧ/2015 και την αναστροφή της πρόσφατης τροποποίησης του ITC στην πράξη δημόσιας διοίκησης (Νόμος ΧΧΧΧ/2015) καθώς και το ειδικό καθεστώς για την επεξεργασία των γεωργικών εισοδημάτων


-Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν σχετικά με τον κώδικα εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες: Εισαγωγή νέου ποινικού δικαίου για την φοροδιαφυγή και απάτη και τροποποίηση του Ειδικού Ποινικού Δικαίου 2523/1997 καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και αντικατάσταση του άρθρου 55 παραγ.1 και παραγ.2 του TPC με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονιστεί και να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Κατάργηση των προστίμων του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον νόμο 2523/1997 και ανάπτυξη φορολογικού πλαισίου συλλογικών επενδύσεων και συμμετοχών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.


-Θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με στόχο: (1) να εισαχθεί πλαίσιο για ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου (2) την κατάργηση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αξιωματούχων (3) αν δοθούν αποκλειστικά η ικανότητα των χρηματοπιστωτικών εξουσιών στο νέο οργανισμό που θα επιβλέπει τα οικονομικά του δημοσίου τομέα και (4) τη σταδιακή κατάργηση της λειτουργίας του Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι τον Ιανουάριο του 2017


-Αύξηση του ποσοστού φόρου χωρητικότητα και τη σταδιακή κατάργηση των ειδικών φοροελαφρύνσεων στην ναυτιλιακή βιομηχανία.


Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 (1) θα απλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την είσπραξη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (2) θα επανασχεδιαστεί και θα ενταχθεί ο φόρος αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η προοδευτική κλίμακας στο σύστημα φορολογίας (3) θα εκδοθεί εγκύκλιος σχετικά με τα πρόστιμα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεκτική εφαρμογή του TPC (Κώδικας Φορολογίας) (4) να γίνουν οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της έκθεσης του ΔΝΤ Νο.14/151.


Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015 (1) να αποκατασταθεί πλήρως η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ χωρίς εξαιρέσεις (2) να γίνει μείωση ως ένα πρώτο βήμα για την τιμή όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας στο 50% και όλα τα γενόσημα φάρμακα κατά στο 32,5% της τιμής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας με την κατάργηση της ρήτρας των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012 (3) να γίνει επανεξέταση με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων σύμφωνα και να επανέλθει η διαρθρωτική δαπάνη σύμφωνα με τους στόχους και (4) να γίνει συλλογή του συνόλου της ρήτρας του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα και να επεκταθεί το 2015 και το 2016.


Εκκίνηση της αναθεώρησης για την κοινωνική πρόνοια σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους όπως αυτές προτάθηκαν από την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση του 50% της δαπάνης του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερης εξάπλωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2016 που θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2016.


-Μείωση το ανώτατου ορίου δαπανών για στρατιωτικές δαπάνες κατά 400 εκατομμύρια ευρώ με σύνολο στοχοθετημένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και τις προμήθειες


-Μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη της φορολογίας κεφαλαίου, τα επενδυτικά οχήματα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.


-Αύξηση του συντελεστή φορολογία των επιχειρήσεων από 26% στο 28%


-Εισαγωγή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις


-Προκήρυξη Δειθνούς Διαγωνισμού για τις άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και τη χρήση αντίστοιχων εισφορών για τη χρήση των συχνοτήτων


-Επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του από 10% στο 13% με ισχύ αναδρομικά από την συλλογή φόρων για το 2014 και στο εξής


-Εφαρμογή του φόρου επί των συνολικά ακαθάριστων εσόδων από τον ηλεκτρονικό τζόγο με ποσοστό 30% για τα VLT (σ.μ. φρουτάκια), που αναμένεται να εγκατασταθούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016 και


-Έναρξη της διαγνωστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4G και 5G.


4. Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστηματος


Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θα εφαρμόσουν πλήρως τον μεταρρυθμιστικό νόμο του 2010 για τις συντάξεις (3863/2010) ή θα υπάρξει αντικατάσταση του με μέτρα διασφάλισης βιωσιμότητα για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις από τη (ασφαλιστική) μεταρρύθμιση του 2012 με την επίτευξη ισοδύναμων εξοικονομήσεων και την παράλληλη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.


Με ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι (ελληνικές) αρχές θα προχωρήσουν σταδιακά σε μεταρρυθμίσεις που θα αποδώσουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση της τάξης του 0,25 – 0,50 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και 1 τοις εκατό του ΑΕΠ για 2016 ενώ στην συνέχεια θα προχωρήσουν στην θέσπιση νομοθεσίας για:


-Δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος πρόσθετων επιβαρύνσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, και μέσω της σταδιακής εξάλειψης των κεκτημένων όσων βρίσκονται σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότηση καθώς και την σταδιακή προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, ή 62 έτη και 40 χρόνια εισφορών από το 2022, που ισχύει για όλους όσους συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα ανθυγιεινά επαγγέλματα, και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία) μετά από 30 του Ιουνίου 2015.


-Θεσμοθέτηση νομοθεσίας ώστε να οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από το ΙΚΑ, θα επιβαρύνονται με ετήσιο πρόστιμο για όσους επηρεάζονται από την παράταση της περιόδου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10 τοις εκατό πάνω από την ισχύουσα ποινή του 6 τοις εκατό.


-Την ένταξη στο ETEA όλων των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων και να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μόνο από δικούς τους πόρους.


-Στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας την σύνταξη του ΟΓΑ και τις συντάξεις των ανασφάλιστων.


-Τη σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό θα ξεκινήσει αμέσως για το 20% των δικαιούχων ενώ οι λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τα όργανα.


-Πάγωμα των μηνιαία εγγυημένων ανταποδοτικών ορίων συντάξεων σε μέχρι το 2021


-Να παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, η βασική σύνταξη με βάση υπολογισμού τον το ανταποδοτικού χαρακτήρα της ασφάλισης έως ότου επιτευχθεί η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης που είναι τα 67 χρόνια.


-Να αυξηθούν οι σχετικά χαμηλές εισφορές υγείας για τους συνταξιούχους από 4% έως 6% κατά μέσο όρο και το μέτρο να επεκταθεί στις επικουρικές συντάξεις.


-Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικών ενισχύσεων και εναρμόνιση με τους κανόνες για την (κρατική) συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με βάση τα όσα ισχύουν για το ΙΚΑ από 1η Ιούλίου 2015.


Επιπλέον οι αρχές από την 31η Οκτωβρίου 2015 θα νομοθετήσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 (1) ειδικός σχεδιασμός και παραμετρικές βελτιώσεις για την δημιουργία στενότερης σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών, (2) να διευρυνθέι και να εκσυγχρονιστεί η βάση εισφοράς και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων με τη μετάβαση από πλασματικό σε πραγματικό εισόδημα που θα υπόκειται σε συμβολή με ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες (3) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση κινήτρων προκειμένου να προτιμάται η εργασία και η συνεισφορά (5) Κατάργηση όλων των ενοχλητικών χρεώσεων (εισφορών υπέρ τρίτων;) που χρηματοδοτούν τις συντάξεις και να αντισταθμιστούν από τη μείωση προνομίων ή την αύξηση εισφορών σε συγκεκριμένα Ταμεία, με εφαρμογή από την 31 Οκτωβρίου 2015, και (6) Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών παροχών του ΟΓΑ με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα με αναλογικό τρόπο, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί σε άλλα Ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβει χώρα σε βάθος δύο χρόνων, ως το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία θα ξεκινήσει μέσω νομοθεσίας που θα ενοποιεί τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα και η λειτουργική ενοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί ως την 31 Δεκεμβρίου 2016. Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων και ενεργής ενθάρρυνση στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων των ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης εξισορρόπησης των αναγκών ανάμεσα στα υγιή και μη ταμεία.


Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για να αντισταθμιστούν εντελώς οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το συνταξιοδοτικό από το 2012. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες μεταρρυθμίσεις.


Τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να λάβουν υπόψη άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να αντικατασταθούν κάποια μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, προσμετρώντας τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη, με την προϋπόθεση ότι τέτοια μέτρα θα παρουσιάζονται στα θεσμικά όργανα στην προπαρασκευαστική φάση και θα είναι αρκούντως συγκεκριμένα και ποσοτικοποιημένα, και ελλείψει αυτών, οι αυτοματοποιημένες επιλογές είναι αυτές που εξειδικεύονται ανωτέρω.


5. Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς


Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:


-Μεταρρύθμιση στο ενιαίο μισθολόγιο (του δημοσίου) που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων -κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο- εναρμονισμένους με τους συμφωνημένους στόχους για το μισθολογικό κόστος και με πλήρη εφαρμογή για όλο τον δημόσιο τομέα, όπου θα περιλαμβάνεται η διάχυση της κατανομής των μισθών σε σχέση με τα προσόντα, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες του προσωπικού.


-Η νομοθεσία για τον εξορθολογισμό και την εξειδίκευση των μισθών, θα εγκριθεί μέχρι το τέλος του Νοέμβρη του 2015


-Προσαρμογή των μη μισθολογικών προνομίων, όπως οι ρυθμίσεις άδειας, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου στις «βέλτιστες πρακτικές» της Ε.Ε , που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016?


-Προσαρμογή των ανώτατων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση της πτωτικής πορείας των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2019.


-Πρόσληψη managers και αξιολόγηση του προσωπικού (με στόχο την ολοκλήρωση των προσλήψεων νέων managers έως την 31 Δεκεμβρίου του 2015)


-Μεταρρύθμιση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τα προαναφερθέντα.


-Ενίσχυση της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ που θα καλύπτει τον ρόλο του συμβούλου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συμπεριλαμβανομένης της νέας δομής του Συμβουλίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας καθώς και της Επιτροπής Βέλτιστων Πρακτικών . Ειδικά για τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ ζητείται να εξασφαλιστεί ότι θα διαθέτει ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα γι αυτό θα προσλαμβάνεται ύστερα από διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής. Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ κατά περίπτωση σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρόταση σχετική με οποιοδήποτε στατιστικό ζήτημα. ‘Αλλα ζητήματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτοδυναμίας της. Ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ μέσω της ανακατανομής των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού όπου είναι αναγκαίο, ειδικά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού καθώς και ταξινόμηση της υπηρεσίας ως δημοσιονομικό όργανο χάραξης πολιτικής με βάση τον πρόσφατο νόμο 4270/2014 που θα έχει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΤτΕ στον τομέα των στατιστικών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.


-Δημοσίευση αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και υιοθέτηση αδιάβλητης νομοθεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς έρευνες για πολιτική παρέμβαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.


6. Διαχείριση φόρων


Θα παρθούν οι παρακάτω δράσεις:


-Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού εσόδων που θα διευκρινίζει (1) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού (2) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Δ.Σ. (3) Τη σχέση με τους με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους κρατικούς φορείς (4) την ευελιξία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση τους με τη δημόσια υπηρεσία (5) την αυτονομία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, με δικό του ελεγκτικό μηχανισμό και έναν τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική προβλεψιμότητα (6) τον έλεγχό του από το ελληνικό κοινοβούλιο και (7) την άμεση μεταφορά της συνολικής παραγωγικής ικανότητας που σχετίζεται με τη φορολογία και το προσωπικό της σε άλλες οντότητες (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΔΟΕ) στον νέο οργανισμό.


-Υιοθέτηση νομοθεσίας για την μείωση του 25% στο ανώτατο όριο των μισθών και συντάξεων για τους πάνω των 1500€ με ταυτόχρονη εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης και επιτάχυνση της προμήθεια πληροφοριακής υποδομής για αυτοματοποίηση του μηχανισμού αυτόματης κατάσχεσης. Βελτίωση των κανόνων για τη διαγραφή χρέους (να καθοριστεί) με διαγραφή φορολογικών υποχρεώσεων τνω υπόλογων για την μη εξυπηρέτηση παλαιού χρέους. Άρση των περιορισμών στην διενέργεια ελέγχων τν φορολογικών δηλώσεων από το 2012 που υπόκεινται σε καθεστώς περαίωσης και επιβολή νομικών κυρώσεων για την μη προκαταβολή φόρου στις φορολογικές διαφορές.


-Τροποποίηση (1) του συστήματος που επιβλήθηκε τη διετία 2014-2015 για τη ρύθμιση χρεών προκειμένου να εξαιρεθούν όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εισαγωγή απαίτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και τη μείωση των δόσεων σε όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν σε μικρότερη περίοδο και αναπροσαρμογή του τόκου με επιτόκια αγοράς. Οι LDU (Μεγάλοι Οφειλέτες) θα αξιολογηθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 και (2) Το βασικό σύστημα δόσεων θα προσαρμοστεί στα επιτόκια της αγοράς και θα ανασταλούν μέχρι το 2017 οι απαιτήσεις τρίτων και οι τραπεζικές εγγυήσεις.


-Υιοθέτηση νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και περιορισμός της εκ νέου επιβολής ΦΠΑ ώστε να προστατευτούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και να επιταχυνθεί η προμήθεια λογισμικού ανάλυσης δικτύου. Εισαγωγή Προεδρικού Διατάγματος για τη σημαντική ενίσχυση και αναδιοργάνωση του τμήματος επιβολής ΦΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή ΦΠΑ και να καταπολεμηθεί η απάτη carousel. Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε.Ε. και θα προετοιμάσουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ σε 25.000 €.


-Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό των δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών)


-Δημιουργία σχεδίου σύμφωνα με το οποίο το SGPR (;;; ) εντείνει τη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή και τις αδήλωτες καταθέσεις, ελέγχοντας τις τραπεζικές συναλλαγές στα τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την είσπραξη των απλήρωτων φόρων


Ανάπτυξη κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε.


7. Χρηματοπιστωτικός τομέας


Υιοθέτηση:


(i) τροποποιήσεις στους νόμους περί πτώχευσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης όλων των οφειλετών και της εναρμόνισης του εταιρικού πτωχευτικού δικαίου με τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς


(ii) τροποποιήσεις στους νόμους περί πτώχευσης των νοικοκυριών ώστε να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για τον διαχωρισμό συστηματικών παραβατών από τους οφειλέτες με καλή πίστη, καθώς και για την απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και την θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου παλαιών υποθέσεων


(iii) τροποποιήσεις για την άμεση βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τα πτωχευτικά ζητήματα επιχειρήσεων και νοικοκυριών


(iv) νομοθεσία για τη θέσπιση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος των διαχειριστών πτωχεύσεων, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και σε συμφωνία με καλή εμπειρία από άλλες χώρες


(v) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβάνοντας υπόψιν το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την προοπτική της επιστροφής των τραπεζών σε ιδιωτική ιδιοκτησία, με την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδυτών και την επίτευξη ενός βιώσιμου μεσοπρόθεσμου χρηματοδοτικού μοντέλου.


(vi) μια ολιστική στρατηγική επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προετοιμασμένη με τη βοήθεια ενός στρατηγικού συμβούλου.


8. Αγορά Εργασίας


Θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης, παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται για τον προσδιορισμό του ποσού του κατώτατου μισθού (άρθρο 103, Ν.4172/2013), για την αναθεώρηση των υφιστάμενων πλαισίων των συλλογικών απολύσεων, της συνδικαλιστικής δράσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές αλλού στην Ευρωπη. Διεθνείς οργανισμοί θα παράσχουν περαιτέρω παρατηρήσεις στην διαβούλευση αυτή, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Η οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να συνταχθούν σε συνεργασία με τους θεσμούς. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας πριν από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2015. Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές των νομοθετικών πλαισίων θα εγκριθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων επιχειρήσεων, η προστασία των εργαζομένων, καθώς και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα.


9. Καταναλωτική Αγορά


Υιοθέτηση νομοθεσίας για:


-Την εφαρμογή όλων των εκκρεμών προτάσεων της ανταγωνιστικής εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των επαγγελματικών αδειών οδήγησης, και των προτάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ II για τα προϊόντα πετρελαίου και τα ποτά.


-Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών, και των δικαστικών επιμελητών, και την απελευθέρωση της αγοράς για τα τουριστικά καταλύματα και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.


-Την κατάργηση των ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών τελών υπερημερίας (??? - nuisance charges) (i) τη μείωση της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των οριζοντίων απαιτήσεων αδειοδότησης των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων χαμηλού ρίσκου, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, και την διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, και (ii) την δημιουργία επιτροπής για τη διυπουργική προετοιμασία της νομοθεσίας. Θα ζητηθεί τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα για την εφαρμογή χαλάρωσης των απαιτήσεων αδειοδότησης.


-Την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών για αυτήν, και η εφαρμογή της θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα


-Την λήψη μη αντιστρέψιμων μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).


-Για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το σύστημα πληρωμών διαθέσιμης ισχύος και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφευχθεί η εξαναγκασμένη λειτουργία ορισμένων σταθμών παραγωγής χαμηλότερα από τα μεταβλητά κόστη τους, και για την αποτροπή του συμψηφισμού των καθυστερημένων οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Να τεθεί η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ με βάση το κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της έκπτωσης 20% για τους καταναλωτές υψηλής τάσης επί της τιμολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής. Να κοινοποιούνται τα αποτελέσματα δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας (σχέδιο ΝΟΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, οι αρχές θα συνεχίσουν την εφαρμογή του οδικού χάρτη προς το μοντέλο που στοχεύεται από την ΕΕ. Να προετοιμαστεί ένα νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή ενεργειακής αποδοτικότητας, και επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας.


-Την ενίσχυση της δημοσιονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΕ).


Η Κυβέρνηση θα επικυρώσει νομοθετικά την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα.


10. Ιδιωτικοποιήσεις


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) θα εγκρίνει το πλάνο της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, που θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό το ΤΑΙΠΕΔ από τις 31/12/2014. Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει το πλάνο.


Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προσφορών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις κυβερνητικές ενέργειες που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία Οδό, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (ακριβής κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτός ο κατάλογος των ενεργειών θα ενημερώνεται τακτικά και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι όλες οι ενέργειες που εκκρεμούν θα εφαρμοστούν εγκαίρως.


Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2015, και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.


Η κυβέρνηση θα μεταφέρει της μετοχές του ΟΤΕ που της ανήκουν, στο ΤΑΙΠΕΔ


Θα ληφθούν μη αναστρέψιμη βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, με τους τρέχοντες όρους, με τους νικητήριους πλειοδότες που έχουν ήδη επιλεγεί.


Πηγή: PressProject


Read more

Δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου για την πρόταση των θεσμώνΑιφνιδιαστική κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα

Δημοψήφισμα για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου.


Στο διάγγελμά του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι εταίροι της χώρας έδωσαν στην Ελλάδα μία πρόταση-τελεσίγραφο προς την Ελληνική Δημοκρατία και τον λαό, με προτάσεις που περιλαμβάνουν δυσβάσταχτα βάρη, υπονομεύουν την ανάκαμψη της οικονομίας και διογκώνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Σχολίασε μάλιστα πως στόχος κάποιων δεν είναι μία βιώσιμη συμφωνία για την Ελλάδα, αλλά "ίσως και η ταπείνωση του ελληνικού λαού", όπως ανέφερε. Κατηγόρησε μάλιστα τους θεσμούς, και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για εμμονή στη λιτότητα.


Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η ιστορική ευθύνη της κυβέρνησης την υποχρεώνει να απαντήσει στο τελεσίγραφο αυτό με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού, και πρόσθεσε πως στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο εισηγήθηκε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποδοχή ή μη της πρότασης των δανειστών, εισήγηση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή.


Έτσι, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και να οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα.


Όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός, το Σάββατο θα ζητήσει ολιγοήμερη παράταση του τρέχοντος προγράμματος, ώστε να μπορέσει ο λαός να αποφασίσει ελεύθερος "ναι" ή "όχι" στην πρόταση των θεσμών. Επιπλέον, με επιστολή του προς τον Μάριο Ντράγκι θα ζητήσει να διατηρηθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ θα συνεδριάσει για το θέμα αυτό την Κυριακή.


Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχουν συνάντηση το Σάββατο με τον πρόεδρο της ΕΚΤ. Ήδη, μάλιστα, ο Γ. Δραγασάκης είχε επικοινωνία με τον Μάριο Ντράγκι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ελληνικών τραπεζών για όσο χρειαστεί.


Αργότερα, και ο πρωθυπουργός είχε συνομιλία με τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, έδειξε μεγάλη κατανόηση προς την απόφαση της κυβέρνησης.


Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όποιο κι αν είναι αυτό.


Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εμφανίστηκε βέβαιος ότι το "όχι" στην πρόταση των δανειστών θα επικρατήσει, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, ενώ και ο Γιώργος Κατρούγκαλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ελληνικός λαός θα πει "όχι".


Από την πλευρά του, ο Νίκος Ξυδάκης σημείωσε πως πλέον ο ελληνικός λαός έχει την ευθύνη για τη ζωή του.


Ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για κύκλους στη Γερμανία που επιχειρούν να ταυτίσουν τη συμφωνία στις προτάσεις των θεσμών με την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, και τόνισε πως όποιος παίζει με ακραία σενάρια αναλαμβάνει ιστορική ευθύνη, προειδοποιώντας όσους σκοπεύουν να εμπλέξουν στη διαδικασία του δημοψηφίσματος τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών.


"Το άρθρο 120 του σημερινού μας Συντάγματος προβλέπει ότι η τήρηση του Συντάγματος και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Και ακόμη ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία", δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε συνάντηση στο Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, και τόνισε ότι "οι μνημονιακοί εκβιασμοί, η ασφυξία που επιχείρησαν να επιβάλουν οι λεγόμενοι θεσμοί αποτελεί βία κατά του Συντάγματος και κατά της Δημοκρατίας. Και την απάντηση αντίστασης καλείται να δώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στο δημοψήφισμα".


"Στον εκβιασμό απαντάμε με δημοκρατία. Στις μονοπωλιακές αγορές με την θέληση των πολιτών. Στον άγριο νεοφιλελευθερισμό με κοινωνική δικαιοσύνη" έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter.


"Η ιστορία του Έθνους γράφτηκε με ΟΧΙ, το ΟΧΙ του 1940 το ΟΧΙ του Τάσσου Παπαδόπουλου στο σχέδιο ΑΝΑΝ το ΟΧΙ της 5 Ιουλίου στη ταπείνωση μας", έγραψε επίσης στο Twitter ο Πάνος Καμμένος.


Ο Γιάννης Βαρουφάκης ανέφερε σε ανάρτησή του: "H Δημοκρατία χρειαζόταν μια τονωτική ένεση στην €ζώνη. Μόλις την δώσαμε! Ας αποφασίσει ο λαός (Ενδιαφέρον πόσο ριζοσπαστικό ακούγεται αυτό!)".


Κινητικότητα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες


Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται ήδη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μετά την απόφαση για δημοψήφισμα.


Πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενη έκτακτη μεταμεσονύχτια επικοινωνία της Άνγκελα Μέρκελ με τον Φρανσουά Ολάντ, με δεδομένο ότι, εκτός των άλλων, για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Εurogroup για μια συμφωνία την οποία έχει κατηγορηματικά απορρίψει η Αθήνα.


Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από το ΔΝΤ.Read more

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

O τρόμος των δίδυμων κοριτσιών: Τεράστιος πύθωνας μπλέχτηκε στα μαλλιά τους! (video)


Οι γονείς πάντως το είδαν αλλιώς!

πηγη

Read more

Συγχώνευση Τρόικας Εσωτερικού και Εξωτερικού έριξε στο τραπέζι η Λαγκάρντ!


Πρόταση-βόμβα της Διεθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έπεσε πριν λίγο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.


Η Κριστίν Λαγκάρντ σπάζοντας τα μνημονιακά πολιτικά ταμπού πρότεινε την άμεση ενοποίηση των δύο υπαρχόντων παραρτημάτων της Τρόικας (Εσωτερικού και Εξωτερικού).


Σύμφωνα με πληροφορίες ανώτατου ευρωπαίου αξιωματούχου, καθοριστικό ρόλο για την ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος έπαιξε η μετάβαση και των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών στις Βρυξέλλες (Σαμαρά, Φώφης, και Θεοδωράκη).


Ο πρόεδρος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ επισήμανε στην Κριστίν Λαγκάρντ την πίστη του κόμματός του στην αρχή ΕΥΡΩ ΠΑΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΟ)ΘΥΣΙΑ και της ζήτησε να μεσολαβήσει προκειμένου το συγκεκριμένο μέτρο να τεθεί επίσημα στο τραπέζι από το ΔΝΤ.


Ο Σταύρος Θεοδωράκης σε ρόλο εκπροσώπου της Τρόικας Εσωτερικού ανέφερε συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της κλειστής σύσκεψης που είχε με τη Λαγκάρντ:


«Κριστίν, να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά και ντόμπρα.


Μίλησα και με την Φώφη και τον Αντώνη πριν και συμφώνησαν.


Δεν γίνεται να έρχομαστε δώ να σε βλέπουμε συνεχώς ως -και καλα- αρχηγοί πολιτικών κομμάτων.


Εγώ και η Φώφη στις εκλογές έίχαμε μονοψήφιο ποσοστό. Σε λίγο θα το πάρουνε χαμπάρι και οι πέτρες ότι έρχόμαστε εδώ πέρα ως Τρόικα Εσωτερικού.


Αυτό το κρυφτούλι που παίζουμε είναι εκνευριστικό για όλους μας και πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος.


Πρέπει και η Τρόικα Εσωτερικού να αρχίσει επιτέλους να δίνει επίσημο παρόν στις διαπραγμαύσεις.  


Αυτό μπορεί αν γίνει αν ενώσουμε τις 2 Τρόικες σε μία. Έτσι θα αποφεύγουμε και τις όποιες αντιφατικές δηλώσεις.


Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν δραστικά όλες οι δαπάνες για την αναγκαία μνημονιακή και νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα του σωματείου μας.


Θα είμαστε μία και αδιαίρετη Τρόικα με κοινό ταμείο και κοινούς εκπροσώπους.  


Θα ερχόμαστε μαζί στις διαπραγματεύσεις και θα ζητάμε από την κυβέρνηση να υπογράφει σκληρά πλαστικοποιημένα μνημόνια ώστε να μην διανοείται καν εν συνεχεία να τα σκίσει».


Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της σύσκεψης, η Λαγκάρντ έθεσε το ζήτημα στον Αλέξη Τσίπρα με τον τελευταίο να συμφωνεί αλλά και να ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με την σύνθεση που θα έχει η ενιαία Τρόικα που θα προκύψει.


Ειδικότερα, ερωματικό παραμένει εάν στην νέα Τρόικα θα συμμετέχουν πέρα από πολιτικούς και οι έλληνες δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στα σεμινάρια του ΔΝΤ.


Το τελευταίο ζήτημα αναμένεται να ξεκαθαριστεί από την Λαγκάρντ στο Eurogroup του Σαββάτου.


Read more

Eπιστρέφει Αθήνα ο Τσίπρας και συγκαλεί κυβερνητικό συμβούλιοΣτην Αθήνα επιστρέφει σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τις επαφές με τους ευρωπαίους ηγέτες, στη σκιά των δημοσιευμάτων περί πρότασης για 5μηνη παράταση με χρηματοδότηση ύψους 15,5 δισ.ευρώ.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα συγκαλέσει εκτάκτως απόψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση των δανειστών και να χαραχθεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ελληνική πλευρά εν όψει του Eurogroup.Read more

Παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου για τις 100 δόσειςΑνακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο ΟικονομικώνΠαρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουλίου η ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία λήγει σήμερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «κατατίθεται σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, στο σχέδιο νόμου "Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα", μια δεύτερη τροπολογία. Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, έως τις 15 Ιουλίου 2015. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την τελική, καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης.


Η παραπάνω τροπολογία συνιστά ανταπόκριση της Κυβέρνησης στα χιλιάδες μηνύματα πολιτών, που κατέκλυσαν το Υπουργείο Οικονομικών τις τελευταίες ημέρες. Ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη διευκόλυνσης της φορολογικής διοίκησης, στην οποία εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις σε διάφορες φάσεις ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη στην ρύθμιση τουλάχιστον όσων απ’ αυτές βρίσκονται στη τελική φάση.


Η μέχρι σήμερα εξαιρετική ανταπόκριση, με τους 750.000 φορολογούμενους, κυρίως φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίοι έθεσαν σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,25 δισ. €, αποτελεί ένδειξη επίσης της εμπιστοσύνης ευρύτερων στρωμάτων του λαού ότι μπορεί να υπάρξει ένα μέλλον διαφορετικό από την σημερινή κατάσταση προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας της κοινωνίας και της χώρας».Read more

Ισλαμιστές αποκεφάλισαν άνδρα μέσα σε εταιρεία στη Γαλλία


Βρέθηκε τυλιγμένος με μια σημαία ισλαμιστώνσημαία ισλαμιστών


 

Ένα συγκλονιστικό έγκλημα ήρθε στο φως πριν από λίγο στη Γαλλία. Ισλαμιστές αποκεφάλισαν έναν άνδρα μέσα σε εταιρεία, στην περιοχή της Γκρενόμπλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε τυλιγμένος με μια ισλαμιστική σημαία. Το νεκρό σώμα του άνδρα βρέθηκε λίγο έξω από το κτίριο της εταιρείας και το κεφάλι του δεκάδες μέτρα μακρυά. 


Ενώ ακούστηκε και μια έκρηξη στην περιοχή.


Το πρακτορείο Reuters επικαλείται την γαλλική αστυνομία και λέει ότι έχουν βρεθεί και "αρκετοί" τραυματίες στο σημείο. 


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το πρακτορείο, άγνωστος πυροδότησαν κοντέινερς που περιέχουν φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που είναι εργοστάσιο επεξεργασίας βιομηχανικού υγραερίου.


Ο δράστης φέρεται να έδρασε μόνος του και να έχει συλληφθεί. Ωστόσο ακόμη η πληροφορία δεν είναι επιβεβαιωμένη. Ακόμη άγνωστο είναι αν ο δράστης είναι Γάλλος πολίτης ή όχι. 


Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Bernard Cazeneuve, κατευθύνεται προς το σημείο του εγκλήματος.


Η βιομηχανική εγκατάσταση βρίσκεται και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Λυών. 


Η επίθεση ξύπνησε τις φρικτές μνήμες από την επίθεση ισλαμιστών στα γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo.


Read more

Αυτό το τεστ αλήθειας ανάμεσα σε ζευγάρια έγινε viral - Δεν φαντάζεστε τι έγινε...


Θα έκανες ποτέ τέτοιο τεστ έστω και με έναν ή μία, πρώην; 


Και άντε όταν οι ερωτήσεις είναι εύκολες;


Μετά που δυσκολεύουν;


Μία απρόσμενη έκπληξη περίμενε μία σειρά από ζευγάρια που δέχτηκαν να συναντηθούν ενώ η σχέση τους είχε τελειώσει και να απαντήσουν σε δύσκολες απαντήσεις.


Εκτός από τους ίδιους στο πείραμα θα συμμετείχε και ένας ανιχνευτής ψεύδους, ο οποίος θα διασφάλιζε ότι σε κάθε ερώτηση, η απάντηση κάθε πρώην συντρόφου θα ήταν ειλικρινής.


Για μερικούς, η παρουσία του ανιχνευτή ψεύδους έμοιαζε πραγματική κόλαση, παρόλα αυτά δέχτηκαν να συνεχίσουν. 


Οι ερωτήσεις αρχικά, ήταν απλές και λιγότερο ακίνδυνες.  «Παρακολούθησες ποτέ τι κάνω στα κοινωνικά δίκτυα» ή «Έψαξες ποτέ το κινητό μου;».


Στη συνέχεια όμως έγιναν κάπως δύσκολες. «Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσαμε να παντρευτούμε;» ή «Θέλησες ποτέ να κοιμηθείς με κάποια φίλη μου;», ήταν μερικές από αυτές που έκαναν κάθε πλευρά να ιδρώσει μέχρι που έφτασε το πραγματικά επικίνδυνο κομμάτι.«Πιστεύεις ότι κάναμε κακό σεξ;», «Με απάτησες ποτέ;» ή «Είσαι ακόμα ερωτευμένος μαζί μου», ρώτησε κάθε συμμετέχοντας τον πρώην του και αυτόματα η ατμόσφαιρα έγινε κάπως... περίεργη.


Παρόλα αυτά, το video που παρουσιάστηκε αρχικά στο Elite Daily είναι απολαυστικό, ενώ οι αντιδράσεις κάθε ζευγαριού είναι μοναδικές.


Οι περισσότεροι προσπαθούν να είναι ειλικρινείς, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιος λέει ψέμματα, και αποκαλύπτεται από τον ανιχνευτή ψεύδους, οι αντιδράσεις του πρώην συντρόφου του είναι πραγματικά διασκεδαστικές.


Read more

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Guardian: Πέταξαν το «γραπτό» του Τσίπρα στα μούτρα του«Άνευ όρων παράδοση ή αποχώρηση οι επιλογές του Τσίπρα»«Το κόκκινο μελάνι πάνω στο έγγραφο με τις ελληνικές προτάσεις λέει τη δική του ιστορία. Οι δανειστές είδαν την πρόταση που υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας και τη βρήκαν ανεπαρκή. Όπως ένας δάσκαλος που αντιμετωπίζει έναν αργό μαθητή, το μήνυμα στο αναθεωρημένο έγγραφο που εστάλη πίσω στους Έλληνες ήταν σαφές: η εργασία σας είναι απαράδεκτη. Ξανακάντε την», αναφέρει σε δημοσίευμά του ο βρετανικός Guardian.


Χωρίς αμφιβολία, το γεγονός αυτό κάνει τη ζωή δύσκολη για τον έλληνα πρωθυπουργό, που νόμιζε ότι οι υποχωρήσεις που έκανε τη Δευτέρα ήταν όλες εκείνες που μπορούσε να προσφέρει, συμπληρώνει.


«Η Αθήνα δεν θα έπρεπε να νιώθει έκπληκτη από την απάντηση που έλαβαν οι προτάσεις της από το ΔΝΤ – το ένα τρίτο της τρόικα. Το Ταμείο πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας πρέπει να περιλαμβάνουν κατά 80% μέτρα για μειώσεις δαπανών και μόλις κατά 20% μέτρα για φόρους», γράφει ο Λάρι Έλιοτ και συμπληρώνει πως το σχέδιο του Τσίπρα κινούνταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, με το 92% των μέτρων να αφορούν σε φόρους.Σε άλλο σημείο του άρθρου του, ο Έλιοτ σημειώνει πως «η ελάφρυνση του χρέους θα βοηθούσε να επιτευχθεί το ακατόρθωτο. Θα περιόριζε την ανάγκη για λιτότητα και θα ήταν η λιγότερο πολιτικά τοξική λύση για την Ελλάδα. Το ΔΝΤ το γνωρίζει γι' αυτό και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση».


«Οι ευρωπαίοι εταίροι αντιτίθενται σε αυτή τη λύση, καθώς θεωρούν ότι θα επιβάρυνε τους φορολογούμενούς τους. Ούτε θέλουν να ενισχυθούν τα κόμματα στην Ισπανία και την Πορτογαλία που τάσσονται κατά της λιτότητας. Αυτή η στάση αφήνει στον Τσίπρα μόνο δύο επιλογές: Άνευ όρων παράδοση ή αποχώρηση».Read more

Προσοχή: Ο βιαστής με την τυρόπιτα κυκλοφορεί ελεύθερος...


Την ώρα που κορυφωνόταν η πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση του... 56χρονου βιαστή, ο ίδιος επέστρεφε στο σπίτι του χωρίς καν να έχει καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης


Οταν τον περασμένο Απρίλιο ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών και ο ίδιος ο πρωθυπουργός λίγες ημέρες αργότερα, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το παρουσίασε ως μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν οι εμπνευστές μιλούσαν για αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν καταδικαστεί για ελαφράς μορφής αδικήματα και είχαν μείνει αρκετό διάστημα στη φυλακή!


Πράγματι, δύο μήνες μετά 2.132 κρατούμενοι βγήκαν από τη φυλακή και επέστρεψαν στα σπίτια τους, με μία όμως διαφορά: δεν πρόκειται μόνο για ταλαίπωρους και βαριά ασθενείς αλλά και για καταδικασμένους για ειδεχθή εγκλήματα, όπως βιασμοί και παιδεραστία. Ανάμεσά τους και ο διαβόητος πλέον «βιαστής με την τυρόπιτα», ο οποίος αν και καταδικάστηκε για επιθέσεις και βιασμούς σε τέσσερις νεαρές τουρίστριες, επέστρεψε σπίτι του... Το απίστευτο είναι ότι ο Εμμανουήλ Αριστόβουλος δεν χρειάστηκε καν να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, αφού πριν από έναν μήνα τον κάλεσε ο εισαγγελέας και του ανακοίνωσε πως με τον νέο νόμο πρέπει να βγει από τη φυλακή. Ο 56χρονος είχε μεν καταδικαστεί συνολικά σε 12 χρόνια κάθειρξης, τα οποία στο Εφετείο έγιναν δέκα, αλλά μέσα στη φυλακή έμεινε τους 18 μήνες της προφυλάκισης και άλλα περίπου τρία χρόνια. Η παραμονή στη φυλακή ισοδυναμεί με έναν χρόνο και κάτι μήνες για κάθε βιασμό που έκανε. Και αυτό γιατί ο νόμος Παρασκευόπουλου προβλέπει την υπό όρους απόλυση με τη συμπλήρωση του 1/10 για ποινές έως 3 έτη, του 1/5 για ποινές έως 5 έτη, των 2/5 για ποινές έως 10 έτη καθώς και τη μείωση του ελάχιστου χρόνου έκτισης για ποινές άνω των 10 ετών. 


Για τους τέσσερις βιασμούς ο 56χρονος είχε καταδικαστεί συνολικά σε 12 χρόνια κάθειρξη, που στο Εφετείο έγιναν δέκα, όμως στη φυλακή έμεινε μόνο τους 18 μήνες της προφυλάκισης και άλλα περίπου τρία χρόνια


Ο συγκεκριμένος βρισκόταν έγκλειστος στις Φυλακές Τρίπολης, ένα σωφρονιστικό κατάστημα που είθισται να φιλοξενεί κυρίως βιαστές και παιδόφιλους, και μετά τον νέο νόμο για την αποσυμφόρηση των φυλακών ένα μεγάλο μέρος καταδικασμένων γι’ αυτά τα αδικήματα σε βάρος γυναικών και παιδιών επέστρεψε σπίτι του. Μάλιστα, δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία για καμία περίπτωση αποφυλάκισης κρατουμένων - καταδικασμένων για ειδεχθή εγκλήματα έτσι ώστε να γνωρίζουν την πορεία ατόμων που πρωταγωνίστησαν σε βιασμούς και υποθέσεις παιδοφιλίας. 


Το χρονικό


Σεπτέμβριος του 2005: αστυνομικοί συλλαμβάνουν έναν μεσήλικα μετά από καταγγελίες ότι πλησιάζει τουρίστριες με το πρόσχημα της ξενάγησης, τις κερνάει τυρόπιτα ποτισμένη με υπνωτικό και τις βιάζει. Δέκα χρόνια αργότερα «ο βιαστής με την τυρόπιτα» έφτασε να γίνει πολιτικό θέμα και να συζητηθεί στη Βουλή. Αφορμή τα όσα δήλωσε από το βήμα του κοινοβουλίου ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης απευθυνόμενος στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Με αυτούς που κάλυπταν βιαστές θα τα πούμε μια άλλη φορά». Κι αυτό γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν συνήγορος του βιαστή και η δίκη αναβλήθηκε τουλάχιστον εννέα φορές, υποχρεώνοντας τα τέσσερα θύματα να έρχονται στην Ελλάδα από τον Καναδά και την Αυστραλία για να αντικρίζουν τον άνθρωπο που τους κατέστρεψε τη ζωή να μην κάθεται στο εδώλιο... Τελικά, η υπόθεση έκλεισε τον περασμένο Μάρτιο στο Εφετείο, με τον Εμμανουήλ Αριστόβουλο να καταδικάζεται σε δέκα χρόνια κάθειρξη (πρωτόδικα είχε φάει 12 χρόνια) για τους βιασμούς της Καναδής Νάταλι Κάρνιφ, της Αυστραλής Ντάνα Μαρί Σέιντ μιας ακόμη συμπατριώτισσας της και μιας Δανέζας. 


Ολα ξεκίνησαν το πρωινό της 5ης Μαρτίου του 2005, όταν η Ντάνα Μαρί Σέιντ είχε φτάσει στην Αθήνα από την Αγγλία. Αποφάσισε να πάει στην Ακρόπολη και βγαίνοντας από το ξενοδοχείο κινήθηκε προς την περιοχή της Πλάκας. Ο υπάλληλος ναυτιλιακού γραφείου είχε στήσει καρτέρι και την έπεφτε σε τουρίστριες. «Με πλησίασε και με ρώτησε αν ήμουν μόνη μου στην Ελλάδα και όταν του απάντησα θετικά, με ρώτησε αν ήθελα να με ξεναγήσει στην Ακρόπολη. Ηξερε πολύ καλή Ιστορία. Τον πίστεψα και πήγα μαζί του βόλτα. Με ρώτησε αν έχω φάει ποτέ ελληνικό φαγητό. Οταν απάντησα “όχι”, μου είπε ότι θα πάει να μου φέρει μια σπανακόπιτα. Πράγματι, μετά από λίγο επέστρεψε και μου είπε να φάω γρήγορα τη μια γωνία για να μη μου πέσει κάτω. Η πρώτη μπουκιά που έφαγα είχε μια περίεργη γεύση. Λίγο αργότερα πήγαμε σε ένα μπαρ όπου ήπιαμε ένα ποτό. Από εκείνη την ώρα και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», τονίζει στην κατάθεσή του το θύμα και συνεχίζει: «Στις 11 το βράδυ ξύπνησα σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Πλάκας. Βρισκόμουν στο κρεβάτι και φορούσα μόνο την μπλούζα και το σουτιέν μου. Από τη μέση και κάτω ήμουν γυμνή». 


Η Καναδή δημοσιογράφος Νάταλι Κάρνιφ ήταν το τελευταίο θύμα του βιαστή 


Λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε δεύτερη καταγγελία από τουρίστρια που ισχυριζόταν ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν περίεργο τύπο που την τάισε τυρόπιτα και την κέρασε ποτό και τότε οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. «Με πλησίασε, μου έπιασε κουβέντα και μου είπε ότι είναι Ελληνογάλλος πιλότος της Air France», δήλωσε το θύμα στους αστυνομικούς. Τον Αύγουστο σημειώθηκαν άλλες δύο επιθέσεις, με τελευταίο θύμα την Καναδή δημοσιογράφο Νάταλι Κάρνιφ. Τότε αποκαλύφθηκε ότι για να κοιμίζει τα θύματά του χρησιμοποιούσε χάπια Stilnox που σε συνδυασμό με αλκοόλ μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ο Εμμανουήλ Αριστόβουλος τα παραδέχτηκε όλα: «Ελιωνα τα χαπάκια για να τις χαλαρώσω».

Read more

Frappuccino με γεμιστά μπισκόταΔροσερό και εύκολο ρόφημα με γεμιστά μπισκότα σοκολάτας και παγωτό βανίλια!Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας (από 1 - 5): 1 - Πολύ εύκολη


Υλικά


226 γραμμάρια γάλα

1 φλιτζάνι παγωτό

2 κουταλιές παγωτό βανίλια

2 κουταλιές της σούπας σταγόνες σοκολάτας

1 κουταλιά της σούπας σιρόπι μόκα ή σιρόπι σοκολάτας

1 μπισκότο oreo

Σαντιγί, για γαρνίρισμα


Εκτέλεση


Δροσερό και εύκολο ρόφημα με γεμιστά μπισκότα σοκολάτας και παγωτό βανίλια!


Σε ένα μπλέντερ ρίχνετε το γάλα, πάγο, φασόλι παγωτό βανίλια, κομματάκια σοκολάτας, σιρόπι μόκα, και ένα Oreo.


Ανακατέψτε μέχρι να γίνει λείο.


Ρίξτε σε ένα ποτήρι και γαρνίρετε με σαντιγί και θρυμματισμένο μπισκότα Oreo.


Περισσότερες συνταγές στο sidagi.grRead more

Σκορπά τρόμο: ψάρι με ανθρώπινα δόντια επιτίθεται σε κολυμβητές και τρώει τους όρχεις τους (video)


Το ψάρι ονομάζεται Pacu, και έχει την ικανότητα να εντοπίζει τους άνδρες που κολυμπούν. Δεν επιτίθεται σε γυναίκες. Θεωρεί εξαιρετικό μεζέ τους… όρχεις. Όταν εντοπίσει λοιπόν έναν άνδρα κολυμβητή, ορμάει και στην κυριολεξία ξεσκίζει τους όρχεις του.Πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να μας πιάνει τρόμος, δεν κινδυνεύει κανένας άνδρας κολυμβητής, αφού το συγκεκριμένο είδος δε ζει στη Μεσόγειο. Μέχρι στιγμής πληθυσμοί από το Pacu έχουν εντοπιστεί στη λίμνη Μίσιγκαν στο Ιλινόις, στη θάλασσα της Παπούα- Νέα Γουινέα και πριν από λίγες ημέρες στο Όρεσουντ της Σουηδίας.


Μάλιστα οι ψαράδες εκεί είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το ψαρεύουν, αφού έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ψάρι αν και έξω από το νερό, όρμησε σε ψαρά, έκλεισε τα σαγόνια του γύρω από τους όρχεις του και τους έκοψε. Οι επιστήμονες που εξέτασαν το συγκεκριμένο είδος κατέληξαν πως έχει άμεση συγγένεια με τα πιράνχας του Αμαζονίου. Διαφέρει μόνο στο μέγεθος. Το Pacu είναι μεγαλύτερο και συχνά απαντώνται πληθυσμοί του όπου υπάρχουν ψάρια που αγγίζουν τα 12 κιλά. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση δεν είναι ο τρόπος επίθεσης και ο εκλεκτός μεζές που του αρέσει, αλλά το σχήμα των δοντιών του. Δεν διαφέρουν καθόλου από τα ανθρώπινα δόντια. Το Pacu, έχει τουλάχιστον τρεις σειρές από δόντια.


πηγη

Read more

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Έτσι θα είναι τα ξενοδοχεία του μέλλοντοςΜπορεί ακόμα να μην γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό αλλά τα δωμάτια των ξενοδοχείων αλλάζουν με την ταχύτητα του φωτός, ως προς τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες των ταξιδιωτών και γενικώς αναζητούν καινοτομίες για το μέλλον.


Τα ξενοδοχεία προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες των ταξιδιωτών και ενώ κανείς δεν έχει μια... κρυστάλλινη σφαίρα, ορισμένες αλλαγές που ήδη έχουν συντελεστεί, μας δίνουν μια ιδέα για το τι να περιμένουμε.


Δείτε παρακάτω την έρευνα που έκανε το Business Insider, μιλώντας με σχεδιαστές ξενοδοχείων και γνώστες της βιομηχανίας για να καταλάβετε πως θα μοιάζουν τα ξενοδοχεία του μέλλοντος.


Τα μπάνια θα μεγαλώσουν...


...και θα μοιάζουν περισσότερο με σπαΤα δωμάτια θα γίνουν μικρότερα


Τα δωμάτια θα έχουν high-tech χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα να ελέγχετε τα φώτα και τον κλιματισμό με το τηλέφωνό σας


Θα υπάρξουν πολλές εύκολες προσβάσιμες μπρίζες στα δωμάτια


Τα δωμάτια θα είναι εξοπλισμένα με υψηλής τεχνολογίας, χαρακτηριστικά φωτισμούΤα δωμάτια θα διαθέτουν μινιμαλιστικό σχεδιασμό και όχι παραδοσιακά ογκώδη έπιπλα


Τα ξενοδοχεία θα επικεντρώνονται περισσότερο στην ποιότητα των κρεβατιών


Τα λόμπι θα έχουν υψηλής τεχνολογίας χώρους πολλαπλών χρήσεων


Τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα επηρεάσουν τον σχεδιασμό των ξενοδοχείων


Τα ξενοδοχεία θα εντάξουν περισσότερα φυσικά στοιχεία και υλικά στα σχέδιά τους


Θα υπάρχει περισσότερο άσπρο χρώμα και φυσικός φωτισμός


Θα υπάρξουν περισσότερες τοπικές γεύσεις


Τα ξενοδοχεία θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην φυσική κατάσταση


Τα εστιατόρια του ξενοδοχείου θα σερβίρουν φρέσκα, τοπικής προέλευσης, τρόφιμα


Τα ξενοδοχεία θα ενσωματώσουν ανέσεις υψηλής τεχνολογίας όπως το Sci-Fi


Read more

Kelly: Tο κορίτσι της Sirina στις πιο άγριες ΓΥΜΝΕΣ εμφανίσεις της!Η νεαρή πορνοστάρ της Sirina έχει αναστατώσει κόσμο και κοσμάκη με τις γυμνές φωτογραφίσεις της...


Η καυτή συνέχεια  ΕΔΩRead more

Παράταση μέχρι τις 27 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσειςΠαράταση ως τις 27 Ιουλίου, της καταληκτικής ημερομηνίας για την κατάθεση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (σήμερα ισχύει ως τις 30 Ιουνίου), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε προκειμένου να ψηφιστεί με το υπό συζήτηση στην Ολομέλεια νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας.


Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι οι τρεις δόσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος θα καταβάλλονται ως εξής: η πρώτη την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η κάθεμία από τις επόμενες αντιστοίχως την τελευταία ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα από την υποβολή της δήλωσης.


Ως γνωστόν, οι τρεις δόσεις με τα ως τώρα ισχύονται είναι οι τελευταίες εργάσιμες ημέρες των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Η εν λόγω τροπολογία δεν προβλέπει τη φημολογούμενη παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.Read more

Χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μουστάρδας και τυρί κρέμαΧοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μουστάρδας και τυρί κρέμα

Απαιτούμενος χρόνος: 90 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας (από 1 - 5): 2 - Εύκολη


Υλικά


Για 4-6 άτομα


6 χοιρινές μπριζόλες


Για τη μαρινάδα


1 λίτρο κόκκινο κρασί

4 σκελίδες σκόρδο κομμένες στη μέση

1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο στα τέσσερα

4 κλαράκια σέλινο χοντροκομμένα

1 καρότο κομμένο σε ροδέλες

1 κουταλιά του γλυκού κόκκους μαύρου πιπεριού

1 κλαράκι κανέλα

αλάτι, πιπέρι


Για το άλειμμα της μπριζόλας


4 κουταλιές της σούπας μουστάρδα

120 γραμμάρια τυρί κρέμα

3 κουταλιές της σούπας γάλα


Εκτέλεση


Για τη μαρινάδα


Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζετε μέσα τα μπριζολάκια ολόκληρα, ρίχνετε όλα τα υλικά της σάλτσας εκτός από το αλάτι και περιχύνετε με το κόκκινο κρασί.


Αφήνετε το κρέας να μαριναριστεί τουλάχιστον για 8 ώρες μέσα στο ψυγείο γυρίζοντας το που και που για να μαριναριστεί το ίδιο καλά παντού.


Όσο μαρινάρεται ετοιμάστε το μείγμα για το άλειμμα του κρέατος στο φούρνο. Σε ένα μπολ ανακατέψτε τη μουστάρδα μαζί με το τυρί κρέμα και το γάλα.


Όταν περάσει η ώρα βγάζετε τις μπριζόλες από τη μαρινάδα, σκουπίζετε, αλατίζετε καλά απ' όλες τις μεριές και βάζετε ακόμα λίγο πιπέρι. Σουρώνετε τη μαρινάδα και τη κρατάτε σε ένα δοχείο.


Αλείφετε τις μπριζόλες με το μείγμα μουστάρδας με τη βοήθεια ενός πινέλου.


Τις βάζετε στο ταψί και γύρω- γύρω σκορπάτε τα δαμάσκηνα. Αδειάζετε 1 ½ νεροπότηρο μαρινάδα μέσα στον πάτο του ταψιού, το βάζετε στο φούρνο σκεπασμένο με λαδόκολλα και το ψήνετε για περίπου 1 ½ ώρα στους 180 βαθμούς.


Για το άλειμμα της μπριζόλας


Αφαιρείτε τη λαδόκολλα και το ψήνετε ακόμα για 1 ώρα και μέχρι το κρέας να γίνει απαλό και τρυφερό.


Αν η μαρινάδα εξατμιστεί προσθέστε λίγη ακόμα. Καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος αλείφετε το με το μείγμα μουστάρδας κάθε 1 ώρα περίπου.


Αν θέλετε προσθέστε στη μαρινάδα.


Περισσότερες συνταγές στο sidagi.gr
Read more

Ναι, με τον Τσίπρα θα έχουμε 7,8 δισ. μέτρα. Αλλά με τον Σαμαρά θα είχαμε 20 δισ.!!!Και τώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία μετά από σκληρή και αλύγιστη διαπραγμάτευση, οι μονταζιέρες και οι... αυθόρμητοι σχολιαστές του Κινήματος "Μένουμε Ευρώπη" (με σήμα τον Άδωνι) πήραν φωτιά!

Ξαφνικά, τα μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας είναι πολύ σκληρά και ενοχλούν τους... μνημονιακούς χασάπηδες και τους νεοφιλελεύθερους γιάπηδες.

Δικαίως τους ενοχλούν: γιατί οι μεν πρώτοι θα ξεβρακωθούν οριστικά και θα τελειώσουν πολιτικά ενώ οι δεύτεροι θα αφήσουν κάτω τα πλακάτ και θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Γιατί αυτή τη φορά δε θα πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια αλλά οι ΕΧΟΝΤΕΣ.

Όσο περισσότερο σκούζει κάποιος, λοιπόν, τόσο πιθανότερο είναι να είναι από τους προνομιούχους της κρίσης που τώρα καταλαβαίνει ότι το ΠΑΡΤΙ τελείωσε. Δηλαδή, ο υπάλληλος ή ο συνταξιούχος προτιμούσε Χαρδούβελη που θα πετσόκοβε μισθούς και συντάξεις ή Βαρουφάκη που θα αυξήσει την εισφορά σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ; ΡΗΤΟΡΙΚΟ το ερώτημα.

Mακάρι να ζούσαμε, βέβαια, στον... Παράδεισο και να γινόταν να έχουμε συμφωνία με τους Ευρωπαίους για να ξεπληρώσουμε τα σπασμένα του Σημίτη, του ΓΑΠ, του Σαμαρά, του Βενιζέλου χωρίς να μας ζητηθούν μέτρα. Ο πρώτος που λέει ότι η πρόταση των Αθηνών είναι μια σκληρή για τους Έλληνες πρόταση είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση του, όμως, έδωσε - και δίνει ακόμη - σκληρή μάχη κόντρα στο ευρωπαϊκό, συντηρητικό κατεστημένο και τον Σόιμπλε που ξεδιάντροπα υπηρετεί σκοτεινά σχέδια ώστε τα μέτρα που είναι αναγκασμένη να πάρει να είναι μέτρα που ΔΕΝ θα επιβαρύνουν τους ήδη ισοπεδωμένους από τα μνημόνια των Σαμαράδων αλλά ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι τα μέτρα των 7,8 δισ. είναι ήττα της διαπράγματευσης. Ξεχνούν (;) ότι ο Σαμαράς είχε συμφωνήσει για πρωτογενές στο 3%! Δηλαδή, θα είχε πάρει τα ίδια μέτρα συν άλλα που θα έφταναν το κοστούμι στα... 20 δισ. για να βγαίνουν τα νόυμερα.

Είναι δυνατόν να μιλάμε για ήττα της Ελλάδας όταν η ελληνική κυβέρνηση, ατρόμητη, κατάφερε να πετύχει πρωτογενές 1% (και μάλιστα κάνοντας ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ) τη στιγμή που ο προηγούμενος πρωθυπουργός καμάρωνε που είχε το πρωτογενές στο 3%; Και η προπαγάνδα έχει τα όρια της!

Να το δούμε με νόυμερα; Η ελληνική πρόταση προβλέπει χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα 1% και 2% για το 2015 και το 2016 αντίστοιχα, έναντι 3% και 4,5% που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Μόνο για το 2016 η οικονομία θα απαλλαγεί από μέτρα ύψους 8,2 δισ. ευρώ! Σε βάθος πενταετίας ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος που εξασφαλίζεται φτάνει τα 15,4 δισ. ευρώ, πάνω, δηλαδή, από το 8,5% του σημερινού ΑΕΠ!

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό το εξής: ο Τσίπρας μετά από πολύ συγκεκριμένη επιλογή (αλλά και ΣΚΛΗΡΗ διαπραγμάτευση) θα "ρίξει" 4 από τα δισ. των μέτρων σε (ξεκάθαρα) έχοντες και κατέχοντες. Μέσω της έκτακτης εισφοράς, της αύξησης του φορολογικού συντελεστή και την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των εργοδοτών.

Αν είχαμε Σαμαρά; Είναι ΒΕΒΑΙΟ ότι και αυτά τα τέσσερα μαζί με τα ΕΞΤΡΑ οκτώ δικά του (λόγω του πρωτογενούς στο 3%) θα τα έριχνε - χωρίς δεύτερη σκέψη στις πλάτες των μισθωτών και των συνταξιούχων. Παλιά του τέχνη, κόσκινο. Ευτυχώς, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι τον πήρανε χαμπάρι και τον έστειλαν οριστικά σπίτι του στις 25 του περασμένου Γενάρη.

Για να μην τρώτε λοιπόν ΑΜΑΣΗΤΗ την προπαγάνδα των συστημικών μέσων (που βρίσκονται σε πανικό γιατί βλέπουν ότι θα αναγκαστούν να αποδώσουν και αυτοί όσα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ) και των διάφορων Μένουμε Ευρώπη με τις... τζιπάρες ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τι έσωσε η ελληνική κυβέρνηση και ποιοι θα κληθούν αυτή τη φορά να σηκώσουν το βάρος.

Η κυβέρνηση τροποποίησε τις κλίμακες στην εισφορά αλληλεγγύης προκειμένου να μην πληρώνουν οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είχε εξαγγείλει μείωση κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης μόνο αν το 2014 είχε πρωτογενή πλεόνασμα 1,5%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, όμως, το 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν μόλις 0,4%, γεγονός που δεν θα οδηγούσε σε μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι:

* 12.000 – 20.000 ευρώ 0,7% [από 1%]

* 20.001 – 30.000 ευρώ 1,4% [από 2%]

* 30.001 – 50.000 ευρώ 2,0% [από 2%]

* 50.001 – 100.000 ευρώ 4,0% [από 3%]

*100.001 – 500.000 ευρώ 6,0% [από 4%]

* Πάνω από 500.000 ευρώ 8,0% [νέα κλίμακα]

Με λίγα λόγια, αυτή τη φορά θα βάλουν πλάτη όσοι έχουν. Και όσο περισσότερο έχουν, τόσο περισσότερη πλάτη θα βάζουν! Μεγαλύτερη διάψευση για τον Γιούνκερ που δήλωσε ότι ο Τσίπρας δεν ενθουσιάστηκε με την πρόταση του να πληρώσουν αυτή τη φορά οι πλούσιοι δε θα μπορούσε να υπάρχει!Στο ΦΠΑ παραμένουν οι τρεις συντελεστές 23%,13% και 6% [από 6,5%]. Ενέργεια, νερό, εστίαση διατηρούνται στο μεσαίο συντελεστή ενώ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ, έστω κατά 0,5%, ο ΦΠΑ σε φάρμακα/βιβλία. Τα φάρμακα θα είναι πιο φτηνά! Το ακούτε αυτό στα μεγαλοκάναλα; Μπα! Οι θεσμοί ζητούσαν δύο συντελεστές [11% και 23%] όπου τα φάρμακα εντάσσονταν στο 11% και ενέργεια, νερό, εστίαση στο 23%.

Αλλά οι θεσμοί ζητούσαν και άλλα:

Την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολογίας εισοδήματος.

Την κατάργηση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών.

Τη διενέργεια μελέτης για την κοινωνική πολιτική με στόχο την περικοπή δαπανών κατά 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 900 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Τι λέτε; Έγινε διαπραγμάτευση ή όχι;

Αντίθετα, τα μέτρα που προτείνει μεταφέρουν τα βάρη στα υψηλότερα στρώματα, βρίσκει νέες πηγές εσόδων και μειώνει τις δαπάνες, όχι από τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά από εκεί όπου υπάρχουν περιθώρια.

Συγκεκριμένα:

- Αυξάνεται από το 2016, κι όχι από το 2015, ο συντελεστής φορολογίας των ΑΕ και ΕΠΕ [όχι των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων] από το 26% στο 29%.

- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 12% στις επιχειρήσεις με κέρδος πάνω από 500.000 ευρώ.

- Αυξάνεται ο φόρος πολυτελείας [αυτοκίνητα άνω των 2500 κ.εκ., πισίνες, αεροπλάνα, ιδιωτικά σκάφη άνω των 10 μέτρων].

- Εφαρμόζεται ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων και θα διεξαχθούν διαγωνισμοί για τις τηλεοπτικές άδειες και τις άδειες κινητής τηλεφωνίας.

- Επιβάλλεται φορολογία στα ηλεκτρονικά παίγνια (VLTs).

Αν έχεις επιχείρηση με ΚΕΡΔΟΣ (και όχι τζίρο) πάνω από μισό εκατομμύριο, έχεις πισίνα, έχεις ένα... αεροπλανάκι, έχεις δικό σου τηλεοπτικό σταθμό και έχεις μάθει να λειτουργείς παράνομα και βάζοντας φέσια στο κράτος έχεις ΚΑΘΕ δικαίωμα να είσαι θυμωμένος με τον Τσίπρα. Αν είσαι ισοπεδωμένος από τη κρίση μισθωτός, συνταξιούχος ή άνεργος έχεις κάθε λόγο να χαίρεσαι!

Θες και άλλες αποδείξεις; Πάμε στα φορολογικά:

Οι θεσμοί ζητούσαν: Τη μείωση του ποσού των 1500 ευρώ και την κατάργηση του ανώτατου ορίου 25% στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στην εφορία, την αύξηση του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. ΔΕΝ τα καταφέραν.

Η κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά της πέτυχε και θα περιληφθούν στην συμφωνία τα παρακάτω:

- Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου, μεταξύ άλλων και μέσω του εντοπισμού των αδήλωτων δεξαμενών.

- Εντατικοποίηση των ελέγχων στα τραπεζικά εμβάσματα [π.χ. λίστα Λαγκάρντ] και εφαρμογή μέτρων για την εθελοντική αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων.

- Ενίσχυση της διοικητικής επίλυσης διαφορών για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων.

- Προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

- Φοροαπαλλαγές σε μόνιμους κατοίκους νησιών με χαμηλά εισοδήματα.

Και, όμως, τα... τρολς ρωτάνε γιατί δεν ακουμπάνε τη λίστα Λαγκάρντ και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους κατοίκους των νησιών.

Επίσης, μιας και δεν έχουμε Χαρδούβελη, αλλά Γιάνη: Το ΕΚΑΣ δεν θα καταργηθεί αλλά θα αντικατασταθεί από το 2020 από ένα νέο πλαίσιο προστασίας των χαμηλοσυνταξιούχων. Δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που θα μείωνε τις συντάξεις κατά 500 εκατ. ευρώ. Θα αυξηθεί η σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ. Δεν αλλάζουν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα 67 έτη, όπως ζητούνταν για όσους βγουν στη σύνταξη από την 30η Ιουνίου 2015.

Εσύ, μεγάλε υπουργέ Εργασίας, Γιάννη Βρούτση που μας έλεγες ότι παλεύεις για τον εργαζόμενο (εδώ γελάνε μέχρι ΔΑΚΡΥΩΝ), μάθε ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση σωτηρίας:

Δεν αποδέχθηκε τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2015, και θα επαναφέρει το προηγούμενο πλαίσιο.

Δεν αποδέχθηκε τις μαζικές απολύσεις και τον συνδικαλιστικό νόμο σύμφωνα με τις «καλές πρακτικές» των χωρών της ΕΕ.

Δεν αποδέχθηκε «να μην ανακληθούν οι νομικές παρεμβάσεις της προηγούμενης περιόδου στα εργασιακά». Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμη να νομοθετήσει για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Προσθέστε σε ΟΛΑ αυτά ότι η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ότι οι μισθοί στο δημόσιο ΔΕΝ μειώνονται, ότι τα καταστήματα ΔΕΝ θα λειτουργούν τις Κυριακές, ότι ΔΕΝ θα απελευθερωθεί η αγορά γάλακτος, αρτοποιείων, φαρμακείων.

Διαβάστε το κείμενο ξανά. Προσεκτικά. Κερδίσαμε... κάτι ή όχι; Και μη ξεχνάτε: η κυβέρνηση αυτή έχει τον λαό μαζί της και ακόμη 3.5 χρόνια μπροστά της για να ολοκληρώσει το έργο της: την οριστική ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της Ελλάδας.

Εσείς του "Μένουμε Ευρώπη" πηγαίντε μια βόλτα στις Βρυξέλλες. Θα πάθετε πλάκα όταν διαπιστώσετε πόσο καλό ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ ξέρει, πια, η Αγκέλα και η Κριστίνα!

Πηγή: toxwni.gr

Read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Το nikolas19634.blogspot.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Αρχειοθήκη ιστολογίου